Aktualności

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie rozpoczyna współpracę z Morskim Centrum Nauki 15.03.2022 11:40

Prowadzenie wspólnych badań naukowych i projektów edukacyjnych, organizowanie konferencji naukowo-technicznych, tworzenie wystaw czasowych, pokazów oraz ścieżek edukacyjnych – m.in. takie inicjatywy zakłada porozumienie o wzajemnej współpracy między Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT a Morskim Centrum Nauki podpisane we wtorek, 15 marca br.

 

Celem porozumienia jest wzajemna współpraca w zakresie usług naukowo-badawczych, podejmowanie wspólnych działań przez strony porozumienia, takich jak prowadzenie badań, wsparcie pracowników MCN w zakresie zagadnień naukowych przez specjalistów z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (naukowców, doktorantów, studentów), organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych, konferencji naukowo-technicznych, pikników naukowych i festiwali, współpraca przy tworzeniu wystaw czasowych, pokazów i ścieżek edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. Ponadto uczelnia będzie wspierała MCN przy wyposażeniu pracowni biologiczno-chemicznej, fizyczno-mechatronicznej i modelarni oraz podejmowaniu różnego rodzaju inicjatyw edukacyjnych.

W ramach współpracy z MCN Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT przygotowuje pierwsze, wspólne stoisko edukacyjne, które będzie można zobaczyć podczas tegorocznych dni otwartych uczelni w dniach 17-18 marca. Przy stanowisku „Nieznane głębiny oceanów” przyszli studenci zajrzą w głąb podwodnego świata.

Do podpisania umowy doszło we wtorek, 15 marca br. Dokument sygnowali przedstawiciele obu instytucji – rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Jacek Wróbel oraz dyrektor Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie Witold Jabłoński.