III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dniach 24-25 listopada 2017 roku organizuje III Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (IX Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych).

Sesja prowadzona będzie w 6. sekcjach tematycznych:

1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca zakresy wiedzy z:

a)      Architektura

b)      Budownictwo

c)      Wzornictwo

d)     oraz dyscypliny pokrewne

 

2) Sekcja Chemiczna obejmująca zakresy wiedzy z:

a)      Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

b)      Chemię i inżynierię chemiczną

c)      Inżynierię środowiska

d)     Inżynierii chemicznej i procesowej

e)      Nanotechnologię

f)       Ochronę środowiska

g)      Technologię chemiczną organiczną i nieorganiczną

h)      Technologię żywności

i)        Towaroznawstwo

j)        Technologię materiałów polimerowych

k)      oraz dyscypliny pokrewne 

 

3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca zakresy wiedzy z:

a)      Ekonomię

b)      Ekonomikę turystyki

c)      Logistykę

d)     Marketing

e)      Rachunkowość i finanse

f)       Towaroznawstwo

g)      Transport

h)      Zarządzanie

i)        oraz dyscypliny pokrewne

 

4) Sekcja Roślinna obejmująca zakresy wiedzy z:

a)      Biologię roślin

b)      Biotechnologię w produkcji roślinnej

c)      Dietetykę

d)     Genetykę roślin

e)      Ochronę środowiska

f)       Ogrodnictwo i architekturę

g)      Rolnictwo

h)      oraz dyscypliny pokrewne

 

5) Sekcja Techniczna obejmująca zakresy wiedzy z:

a)      Architekturę i wzornictwo

b)      Automatykę i robotykę

c)      Budownictwo

d)     Elektrykę

e)      Energetykę

f)       Informatykę

g)      Inżynierię i zarządzanie

h)      Mechatronikę

i)        Oceanotechnikę

j)        Transport

k)      oraz dyscypliny pokrewne

 

6) Sekcja Zwierzęca obejmująca zakresy wiedzy z:

a)      Biologię zwierząt

b)      Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

c)      Genetykę zwierząt

d)     Rybactwo

e)      Technologię żywności

f)       Towaroznawstwo

g)      Zootechnikę

h)      oraz dyscypliny pokrewne

Termin rejestracji i nadsyłania streszczeń wg ustalonego wzoru to 15 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

Streszczenia (tylko 1 strona) wg ustalonego wzoru dostępnego w zakładce po lewej stronie zatytułowanej "Wzór streszczenia" prosimy przesyłać na adres sesjazut@edu.pl

Sesja ma charakter interdyscyplinarny i w celu prawidłowego zgłoszenia należy zalogować się na stronie internetowej http://www.okks.zut.edu.pl  lub w zakładce po lewej stronie "Formularz zgłoszeniowy". 

Wszystkie pola w zgłoszeniu internetowym muszą zostać wypełnione. Rejestracja na stronie internetowej kończy procedurę zgłoszenia. Nie ma potrzeby drukowania i wysyłki zgłoszenia w wersji papierowej. 

Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace/postery.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Opłata konferencyjna wynosi 220 zł/osobę i obejmuje: materiały konferencyjne, obiad pierwszego dnia konferencji, oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących. Wysokość opłaty jest taka sama w wypadku studentów, jak i opiekunów. 

Opłata winna być uregulowana przelewem w terminie do 15 października 2017 r. na rachunek bankowy:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Al. Piastów 17

70-310 Szczecin

Bank Zachodni WBK

02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

Z dopiskiem: Sesja SKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni

W wypadku osób, które chciałyby skorzystać z noclegu informujemy, iż za dodatkową odpłatnością dostępne są do wynajęcia miejsca w akademikach ZUT, tj. DS 1, DS 4, ARKONA, ANDROMEDA, AMICUS, oraz DS 3 hotelowy. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejszy bezpośredni kontakt z kierownikami DS w tej sprawie, najlepiej jeszcze w październiku.

Szczegóły dostępne na stronie

galeria:

http://www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl/galeria-akademikow.html

cennik:

http://osiedlestudenckie.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/users/190/2017/stawki_miesi

kontakt:

http://www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl/akademiki.html

Opłaty za miejsce w domu studenckim należy wnosić na właściwy rachunek domu studenckiego. 

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej Sesji!!! 

dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego