IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Zwycięzcy czwartej Ogólnoplskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych na Scenie podczas zakończenia Sesji

Fotografię wykonał: Zbigniew Cygan

23-24 listopada 2018 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyła się IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych.

Tegoroczna Sesja była wyjątkowa dzięki uczestnictwu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w programie Santander Universidades realizowanego przez Grupę Santander. Zarówno Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie jak i Grupie Santander zależy na stwarzaniu szans i na rozwoju naszego kraju poprzez inwestowanie w młodych i ambitnych ludzi.  

Celem konferencji była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. 

Sesja była prowadzona w 6. sekcjach tematycznych:

1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Architektura

b)     Budownictwo

c)      Wzornictwo

d)     oraz dyscypliny pokrewne

 

2) Sekcja Chemiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

b)     Chemię i inżynierię chemiczną

c)      Inżynierię środowiska

d)     Inżynierii chemicznej i procesowej

e)      Nanotechnologię

f)      Ochronę środowiska

g)     Technologię chemiczną organiczną i nieorganiczną

h)     Technologię żywności

i)       Towaroznawstwo

j)       Technologię materiałów polimerowych

k)     oraz dyscypliny pokrewne

 

3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Ekonomię

b)     Ekonomikę turystyki

c)      Logistykę

d)     Marketing

e)      Rachunkowość i finanse

f)      Towaroznawstwo

g)     Transport

h)     Zarządzanie

i)       oraz dyscypliny pokrewne

 

4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Biologię roślin

b)     Biotechnologię w produkcji roślinnej

c)      Dietetykę

d)     Genetykę roślin

e)      Ochronę środowiska

f)      Ogrodnictwo i architekturę

g)     Rolnictwo

h)     oraz dyscypliny pokrewne

 

5) Sekcja Techniczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Architekturę i wzornictwo

b)     Automatykę i robotykę

c)      Budownictwo

d)     Elektrykę

e)      Energetykę

f)      Informatykę

g)     Inżynierię i zarządzanie

h)     Mechatronikę

i)       Oceanotechnikę

j)       Transport

k)     oraz dyscypliny pokrewne

 

6) Sekcja Zwierzęca obejmująca takie dyscypliny jak:

a)      Biologię zwierząt

b)     Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

c)      Genetykę zwierząt

d)     Rybactwo

e)      Technologię żywności

f)      Towaroznawstwo

g)     Zootechnikę

h)     oraz dyscypliny pokrewne

 

Na tegoroczną sesję zgłosiło się 68 Studenckich Kół Naukowych nie tylko z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ale także innych ośrodków naukowych z całej Polski w tym z:

Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Świętokrzyskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W sumie nadesłano 104 streszczenia z czego, 15 do bloku architektura i budownictwo, 16 do bloku chemicznego, 13 do bloku ekonomicznego, 17 do bloku roślinno-przyrodniczego, 15 do bloku technicznego oraz 28 do bloku zwierzęcego.

Członkami jury byli pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.

 

Komisja Konkursowa oceniająca postery

Fotografię wykonał: Dawid Dawidowicz

 

Zakończenie Sesji. Przed wręczaniem dyplomów.

 Fotografię wykonała: Ewelina Kurpiewska


Na pierwszym planie, na tle banerów, po lewej Prodziekan ds. studenckich Wydziału Informatyki ZUT, dr inż. Piotr Piela, zaś po prawej Prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydziału Elektrycznego, pan dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. nadzw.

Fotografię wykonał: Dawid Dawidowicz

 

Prezentacja postera przez studentkę

Fotografię wykonał: Dawid Dawidowicz

 

Stoisko Santander Universidades

 

Informacji o Sesji udziela Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl, tel. 91 449 69 15

 

                                                                                                                                       dr Dawid Dawidowicz

                                                                                                           pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

Dodatkowe informacje