Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniach od 24 do 25 listopada 2017 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie po raz trzeci odbyła się Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych. Sesja została zorganizowana przez Dział ds. studenckich Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT w Szczecinie oraz pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Była to jednocześnie IX Uczelniana Sesja SKN.

Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT w Szczecinie, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. i Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arkadiusz Terman.

Sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, blok ekonomiczny, blok roślinno-przyrodniczy, blok techniczny oraz blok zwierzęcy.

Na tegoroczną sesję zgłosiło się 65 Studenckich Kół Naukowych nie tylko z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ale także innych ośrodków naukowych z całej Polski, w tym z: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

W sumie nadesłano 100 streszczeń z czego 12 do bloku architektury i budownictwa, 16 do bloku chemicznego, 11 do bloku ekonomicznego, 14 do bloku roślinno-przyrodniczego, 20 do bloku technicznego oraz 27 do bloku zwierzęcego.

Członkami jury byli pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. 

Dziękuję Państwu za aktywne uczestnictwo w Sesji, 

Gratulujemy uzyskanych wyników.

Dziękuję jurorom za pracę w komisjach konkursowych, studentom za moderowanie poszczególnych bloków, w szczególności Panu Erykowi Szawaryńskiemu oraz Zbyszkowi Cyganowi z Parlamentu Studentów ZUT za wielką pomoc przy organizacji Sesji. 

Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w Sesji i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji w przyszłym roku.

 

                                                                                                                                       dr Dawid Dawidowicz

                                                                                                           pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

Dodatkowe informacje