V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XI Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Sesja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 roku w Szczecinie.

Rejestracja, odbiór materiałów konferencyjnych oraz rozwieszanie posterów będzie miało miejsce 22 listopada 2019 roku od godziny 7:30 do 8:15.

Sesja będzie prowadzona w 6. sekcjach tematycznych:

1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca takie dyscypliny jak:

a)    Architektura

b)    Budownictwo

c)     Wzornictwo

d)     oraz dyscypliny pokrewne

2) Sekcja Chemiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

b)     Chemię i inżynierię chemiczną

c)     Inżynierię środowiska

d)     Inżynierii chemicznej i procesowej

e)     Nanotechnologię

f)      Ochronę środowiska

g)     Technologię chemiczną organiczną i nieorganiczną

h)     Technologię żywności

i)       Towaroznawstwo

j)       Technologię materiałów polimerowych

k)      oraz dyscypliny pokrewne

3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Ekonomię

b)     Ekonomikę turystyki

c)      Logistykę

d)     Marketing

e)      Rachunkowość i finanse

f)      Towaroznawstwo

g)     Transport

h)     Zarządzanie

i)      oraz dyscypliny pokrewne

4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Biologię roślin

b)     Biotechnologię w produkcji roślinnej

c)     Dietetykę

d)     Genetykę roślin

e)     Ochronę środowiska

f)      Ogrodnictwo i architekturę

g)     Rolnictwo

h)     oraz dyscypliny pokrewne

5) Sekcja Techniczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Architekturę i wzornictwo

b)     Automatykę i robotykę

c)     Budownictwo

d)     Elektrykę

e)     Energetykę

f)      Informatykę

g)     Inżynierię i zarządzanie

h)     Mechatronikę

i)      Oceanotechnikę

j)      Transport

k)     oraz dyscypliny pokrewne

6) Sekcja Zwierzęca obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Biologię zwierząt

b)     Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

c)     Genetykę zwierząt

d)     Rybactwo

e)     Technologię żywności

f)      Towaroznawstwo

g)     Zootechnikę

h)     oraz dyscypliny pokrewne

 

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Uczestnictwo opiekunów i studentów ZUT w Sesji obejmujące: zgłoszenie prac/posterów, wystąpienie na Sesji, publikację streszczenia w materiałach konferencyjnych oraz otrzymanie kompletu materiałów konferencyjnych jest nieodpłatne. 

 

Bardzo prosimy o sprawdzenie godziny swojego wystąpienia i wcześniejsze przybycie na wypadek zmian lub przesunięć, które niekiedy się zdarzają.

Przypomnę także, że na prezentację referatów przeznacza się 10 minut oraz 5 minut na dyskusję, a w wypadku sekcji posterowej 10 minut.

23 listopada o godzinie 11:00 odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczanie dyplomów i nagród dla zwycięzców. Przewidywany czas zakończenia Sesji około 12:30. 

Jeżeli macie już Państwo przygotowaną prezentację na Sesję to można ją przesyłać na adres sesjazut@zut.edu.pl. Prezentacje wgramy wcześniej do komputerów znajdujących się w poszczególnych sekcjach. 

 

Prezentacje można nadsyłać wyłącznie do 20 listopada br. (środa) do północy - ze względu na opóźnienia w otrzymywaniu niektórych wiadomości. Dlatego też 21 listopada br. (tj. czwartek, dzień przed Sesją) będzie istniała możliwość osobistego doniesienia prezentacji i wgrania jej bezpośrednio do komputerów w miejscu, w którym odbywać się będzie Sesja, tj. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, przy ul. Słowackiego 17, przed aulą Auditorium Maximum (parter), o godzinie 17:00. Zazwyczaj jest tak w wypadku dużych plików z prezentacją, które trudno jest przesłać e-mailowo. Dotyczy to oczywiście tych osób, które będą chciały wcześniej wgrać prezentację na komputer, nie ma w tym zakresie jakiegoś obowiązku. Istnieje zawsze możliwość wgrania prezentacji bezpośrednio przed wystąpieniem, ale odbywa się to wówczas kosztem czasu przeznaczonego na wystąpienie. 


Prezentacje (dotyczące tylko referatów) proszę zapisywać w programie zgodnym z Microsoft Office Power Point 2016 lub innym, który można odtworzyć w środowisku Windows 10.

Prezentacje wyłącznie w formie elektronicznej należy nadsyłać e-mailem na adres: sesjazut@zut.edu.pl.

W nazwie pliku proszę podać nazwę Koła Naukowego lub tytuł referatu. W temacie e-maila proszę podać nazwę bloku, w którym prezentacja będzie przedstawiana.

 

Na wszelki wypadek proszę także o przyniesienie prezentacji ze sobą na pen drivie. 

 

 

W wypadku osób, które chciałyby skorzystać z noclegu informujemy, iż za dodatkową odpłatnością dostępne są do wynajęcia miejsca w akademikach ZUT, tj. DS 1, DS 4, ARKONA, ANDROMEDA, AMICUS, oraz DS 3 hotelowy.

Szczegóły dostępne na stronie

osiedlestudenckie.zut.edu.pl/akademiki-kontakt.html

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl

--

dr Dawid Dawidowicz
Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
Katedra Analizy Systemowej i Finansów
tel. + 48 91 449 69 15

Rector's Proxy for the Student Scientific Movement
The West Pomeranian University of Technology in Szczecin (Poland)
Faculty of Economics
Department of System Analysis and Finance
tel. + 48 91 449 69 15

Dodatkowe informacje