V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szanowni Państwo,

W dniach 22-23 listopada 2019 roku w Szczecinie odbyła się V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (XI Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Sesja była prowadzona w 6. sekcjach tematycznych:

1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca takie dyscypliny jak:

a)    Architektura

b)    Budownictwo

c)     Wzornictwo

d)     oraz dyscypliny pokrewne

2) Sekcja Chemiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

b)     Chemię i inżynierię chemiczną

c)     Inżynierię środowiska

d)     Inżynierii chemicznej i procesowej

e)     Nanotechnologię

f)      Ochronę środowiska

g)     Technologię chemiczną organiczną i nieorganiczną

h)     Technologię żywności

i)       Towaroznawstwo

j)       Technologię materiałów polimerowych

k)      oraz dyscypliny pokrewne

3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Ekonomię

b)     Ekonomikę turystyki

c)      Logistykę

d)     Marketing

e)      Rachunkowość i finanse

f)      Towaroznawstwo

g)     Transport

h)     Zarządzanie

i)      oraz dyscypliny pokrewne

4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Biologię roślin

b)     Biotechnologię w produkcji roślinnej

c)     Dietetykę

d)     Genetykę roślin

e)     Ochronę środowiska

f)      Ogrodnictwo i architekturę

g)     Rolnictwo

h)     oraz dyscypliny pokrewne

5) Sekcja Techniczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Architekturę i wzornictwo

b)     Automatykę i robotykę

c)     Budownictwo

d)     Elektrykę

e)     Energetykę

f)      Informatykę

g)     Inżynierię i zarządzanie

h)     Mechatronikę

i)      Oceanotechnikę

j)      Transport

k)     oraz dyscypliny pokrewne

6) Sekcja Zwierzęca obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Biologię zwierząt

b)     Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

c)     Genetykę zwierząt

d)     Rybactwo

e)     Technologię żywności

f)      Towaroznawstwo

g)     Zootechnikę

h)     oraz dyscypliny pokrewne

 

Prezentowane przez studentów prace były oceniane przez Komisje Konkursowe.

Wyniki tegorocznej Sesji są zamieszczone w zakładce Wyniki V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych.

Wszystkim uczestnikom Sesji serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

Informacji o Sesji udziela Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz.

 

dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
Katedra Analizy Systemowej i Finansów
tel. + 48 91 449 69 15

Rector's Proxy for the Student Scientific Movement
The West Pomeranian University of Technology in Szczecin (Poland)
Faculty of Economics
Department of System Analysis and Finance
tel. + 48 91 449 69 15

Dodatkowe informacje