V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XI Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Sesja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 roku w Szczecinie.

Rejestracja wyłącznie elektroniczna do 15 października 2019 roku.
Streszczenia (referatów/posterów) wyłącznie jedna strona  do 15 października 2019 roku.
Koszt uczestnictwa - 250 zł od osoby, termin wnoszenia opłat do 15 października 2019 roku. Studenci ZUT uczestniczą w Sesji bezpłatnie.

Sesja będzie prowadzona w 6. sekcjach tematycznych:

1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca takie dyscypliny jak:

a)    Architektura

b)    Budownictwo

c)     Wzornictwo

d)     oraz dyscypliny pokrewne

2) Sekcja Chemiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

b)     Chemię i inżynierię chemiczną

c)     Inżynierię środowiska

d)     Inżynierii chemicznej i procesowej

e)     Nanotechnologię

f)      Ochronę środowiska

g)     Technologię chemiczną organiczną i nieorganiczną

h)     Technologię żywności

i)       Towaroznawstwo

j)       Technologię materiałów polimerowych

k)      oraz dyscypliny pokrewne

3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Ekonomię

b)     Ekonomikę turystyki

c)      Logistykę

d)     Marketing

e)      Rachunkowość i finanse

f)      Towaroznawstwo

g)     Transport

h)     Zarządzanie

i)      oraz dyscypliny pokrewne

4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Biologię roślin

b)     Biotechnologię w produkcji roślinnej

c)     Dietetykę

d)     Genetykę roślin

e)     Ochronę środowiska

f)      Ogrodnictwo i architekturę

g)     Rolnictwo

h)     oraz dyscypliny pokrewne

5) Sekcja Techniczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Architekturę i wzornictwo

b)     Automatykę i robotykę

c)     Budownictwo

d)     Elektrykę

e)     Energetykę

f)      Informatykę

g)     Inżynierię i zarządzanie

h)     Mechatronikę

i)      Oceanotechnikę

j)      Transport

k)     oraz dyscypliny pokrewne

6) Sekcja Zwierzęca obejmująca takie dyscypliny jak:

a)     Biologię zwierząt

b)     Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

c)     Genetykę zwierząt

d)     Rybactwo

e)     Technologię żywności

f)      Towaroznawstwo

g)     Zootechnikę

h)     oraz dyscypliny pokrewne

 

W celu prawidłowego zgłoszenia wystarczy wypełnić formularz elektroniczny i zalogować się na stronie okks.zut.edu.pl Wszystkie pola muszą zostać wypełnione.  Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe stopnie, tytuły naukowe opiekunów naukowych kół oraz poprawność nazwisk oraz tytułu wygłaszanej pracy.

Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace.

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Opłata konferencyjna zarówno w wypadku studentów oraz opiekunów wynosi 250 zł i obejmuje:
- otrzymanie imiennego dyplomu potwierdzającego wygłoszenie pracy,
- otrzymanie pakietu materiałów konferencyjnych,
- obiad w dniu 22 listopada 2019 r.,
- kolację w dniu 22 listopada 2019 r.

Uczestnictwo opiekunów i studentów ZUT w Sesji obejmujące: zgłoszenie prac/posterów, wystąpienie na Sesji, publikację streszczenia w materiałach konferencyjnych oraz otrzymanie kompletu materiałów konferencyjnych jest nieodpłatne. 

Należność winna być uregulowana przelewem w terminie do 15 października 2019 r. na rachunek bankowy:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
Santander Bank Polska S.A.
02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
Z dopiskiem: Sesja SKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni

 

Regulamin Sesji dostępny w zakładce "Regulamin Sesji" z lewej strony lub pod adresem:

www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Sesja_2019/Regulamin_Sesji_2019.pdf

Bardzo prosimy aby korzystać ze wzoru streszczenia dostępnego pod adresem:

www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Sesja_2019/Streszczenie_2019.docx

Zgłoszenia wyłączne w wersji elektronicznej do 15 października 2019 roku. Nie ma potrzeby drukowania, podpisywania oraz wysyłania zgłoszeń w formie papierowej.

Streszczenia referatów/posterów wyłącznie w formie elektronicznej można przesyłać w terminie do 15 październik 2019 roku do godziny 23:59 na adres sesjazut@zut.edu.pl.
W tytule emaila prosimy wpisać nazwę sekcji tematycznej, w której ma być zamieszczone streszczenie.

Wszystkie emaile z przesłanym streszczeniem są potwierdzane. 

W wypadku osób, które chciałyby skorzystać z noclegu informujemy, iż za dodatkową odpłatnością dostępne są do wynajęcia miejsca w akademikach ZUT, tj. DS 1, DS 4, ARKONA, ANDROMEDA, AMICUS, oraz DS 3 hotelowy.

Szczegóły dostępne na stronie

osiedlestudenckie.zut.edu.pl/akademiki-kontakt.html

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl

--

dr Dawid Dawidowicz
Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
Katedra Analizy Systemowej i Finansów
tel. + 48 91 449 69 15

Rector's Proxy for the Student Scientific Movement
The West Pomeranian University of Technology in Szczecin (Poland)
Faculty of Economics
Department of System Analysis and Finance
tel. + 48 91 449 69 15

Dodatkowe informacje