Konkursy dla Studentów

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego ogłaszają II etap KONKURSU O STAŻ w sektorze kosmicznym.  Do dnia 24 maja br. przyjmowane są zgłoszenia absolwentów oraz młodych naukowców.

Konkurs organizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Sukces edycji w 2016 oraz 2017 r., pokazał, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów ale też firmy zrzeszonych w ZPSK. Organizatorzy postanowili uruchomić trzeci nabór tuż po zakończeniu pilotażowego programu. 85% uczestników I konkursu „Rozwój kadr sektora kosmicznego” znalazło stałe zatrudnienie w podmiotach, w których wcześniej odbywali staże.

W pierwszym etapie konkursu, organizatorzy wybrali 15 podmiotów, w których odbędą się staże, poniżej przedstawiona została lista:

Adaptronika Sp. z o.o.
Astronika Sp. z o.o.
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Cloudferro Sp. z o.o.
GMV Innovating Solutions Sp. z o.o.
InPhoTech Sp. z o.o.
IRES Technologies Sp. z o.o.
iTTi Sp. z o.o.
N7 Space Sp. z o.o.
Opegieka Sp. z o.o.
PIAP-Space Sp. z o.o.
Scanway Sp. z o.o.
Sener Sp. z o.o.
Space Forest Sp. z o.o.
Syderal Polska Sp. z o.o.

Etapem kolejnym konkursu jest przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych odbyciem stażu w wymienionych firmach.

Zachęcamy wszystkich absolwentów z tytułem inżyniera i/lub magistra oraz młodych naukowców do zapoznania się z profilami kandydatów, których poszukują ww. podmiotów.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do konkursu, w postaci curriculum vitae oraz wskazanych priorytetów, do 24 maja br.

Regulamin konkursu

strona internetowa: www.space.biz.pl

 

XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, skierowana do pracowników naukowych, studentów i absolwentów.

Urząd Patentowy RP ogłasza XVI edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

Termin składania prac: 16 października 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 16 listopada 2018 r.

Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
z dopiskiem „konkurs na pracę”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Załączniki:
Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy

strona internetowa: www.uprp.gov.pl