Konkursy dla Uczniów

KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - ROK SZKOLNY 2017/2018

Wszystkich laureatów konkursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, dyrektorów szkół, nauczycieli, przewodniczących i członków komisji konkursowych zapraszamy na uroczystość podsumowania konkursów,
która odbędzie się 22 maja (wtorek), o godzinie 11.00, na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego
(ul. Wielkopolska 15, Szczecin).

 

11.00 Otwarcie uroczystości
11.10 Wykład
11.35 Wręczenie nagród laureatom

 • XXIII Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Astronomii i Astronautyki
 • XIX Konkursu Biologicznego
 • L Konkursu Chemicznego
 • LX Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego
 • LIX Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych

12:05 Konkurs z nagrodami

12:35 Wręczenie nagród laureatom:

 • X Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych
 • XI Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz”
 • XIV Konkursu Wiedzy Ekonomicznej
 • XI Konkursu Geograficzno-Nautologicznego

 

13:05 Rozstrzygnięcie konkursu
13:15 Zakończenie uroczystości

 

WYNIKI KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:
http://zcdn.edu.pl/konkursy/przedmiotowe/

 

 KONKURSY

 

Regulamin konkursów, regulaminy szczegółowe oraz inne informacje: http://zcdn.edu.pl/konkursy/przedmiotowe/


Celem konkursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest:

 1. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie ich do nauki w szkole wyższej.
 3. Popularyzacja i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów objętych konkursami.

W roku szkolnym 2017/2018 w województwie zachodniopomorskim odbędą się następujące konkursy:

 1. XXIII Wojewódzki Konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki,
 2. XIX Konkurs Biologiczny,
 3. L Konkurs Chemiczny,
 4. XI Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”,
 5. XIV Konkurs Wiedzy Ekonomicznej,
 6. LI Międzyszkolny Turniej Fizyczny,
 7. XI Konkurs Geograficzno-Nautologiczny,
 8. LIX Międzyszkolne Zawody Matematyczne,
 9. X Wojewódzki Konkurs Języków Obcych.