Akcja Akademik

Lista studentów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim

Studenci ZUT, którzy wzięli udział w Akcji Akademik po wpisaniu loginu i hasła (jak do e-dziekanatu) mogą zapoznać się z informacją na temat znalezienia się na liście studentów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim oraz przyznany numer pokoju.
Studentów spoza ZUT prosimy o kontakt z Administracją Domów Studenckich.


HARMONOGRAM AKCJI AKADEMIK

nabór wniosków studentów na rok akademicki 2020/2021

DziałanieTerminy

Rozpoczęcie Akcji Akademik (rozpropagowanie informacji)

05.06.2020 r.

Student ZUT (ten sam DS* i nr pokoju)
Termin przesyłania wniosku drogą elektroniczną do administracji swojego DS

06.06.2020 r. - 12.06.2020 r.

Student ZUT (ten sam DS, zmiana nr pokoju)
Termin przesyłania wniosku drogą elektroniczną do administracji swojego DS

13.06.2020 r.- 18.06.2020 r.

Student ZUT (obecnie nie zamieszkujący w DS)
Student ZUT (zamieszkujący w DS)

Termin przesyłania  wniosku drogą elektroniczną do wybranego DS

 19.06.2020 r. - 24.06.2020 r.

Student innej uczelni lub osoba zainteresowana zamieszkaniem w DS
Termin przesyłania wniosku drogą elektroniczną do wybranego DS

 25.06.2020 r. - 29.06.2020 r.

Ogłoszenie list studentów ubiegających się o miejsce w DS

02.07.2020 r.

Przyjmowanie odwołań drogą elektroniczną przez Uczelnianą Komisję Mieszkaniową 

03.07.2020 r. - 07.07.2020 r.

Ogłoszenie przez Uczelnianą Komisję Mieszkaniową listy studentów uprawnionych do otrzymania miejsca w domach studenckich na stronach internetowych Osiedla Studenckiego oraz w akademikach

08.07.2020 r.

*DS - Dom Studencki

 

W dniu 6 czerwca br. (sobota) rozpoczynamy nabór wniosków studentów, którzy będą ubiegali się o przyznanie miejsca w domach studenckich ZUT-u na rok akademicki 2020/2021.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, studenci mogą złożyć swój wniosek drogą elektroniczną (mailową), zgodnie z Harmonogramem Akcji Akademik 2020/2021.

Szczegóły składania wniosków określają Zasady uczestnictwa w Akcji Akademik 2020/2021.

W tym roku uproszczono Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich, m.in. zrezygnowano z dodatkowych punktów za odległość (załącznik do Regulaminu przyznawania świadczeń stypendialnych).

Z powodu dynamicznej sytuacji, która związana jest z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zmieniających się rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprzejmie informujemy, iż osoba, której zostanie przydzielone miejsce w akademiku nie może mieć 100% pewności zakwaterowania w domu studenckim.

W roku akademickim 2020/2021,  ze względu na ochronę zdrowia studentów może zajść konieczność dalszego prowadzenia zajęć w formie zdalnej lub obowiązek kwaterowania w pokoju jednej osoby (z ewentualnym dopuszczeniem zamieszkania pokoju przez parę). Uprzedzamy, że zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym może wiązać się ze zwiększeniem kosztów pobytu w akademiku.

Na chwilę obecną akademiki będą przyznawane w normalnym trybie. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów uczelni dotyczących  przyznania miejsc w domach studenckich. Informacje o wszelkich zmianach będą umieszczane na stronie zut. edu.pl (w zakładce dla Studenta, strona Osiedla Studenckiego), oraz oficjalnym Facebooku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

Dokumenty do pobrania:

Zasady przyznawania miejsc w Domach Studenckich

Harmonogram Akcji Akademik 2020/2021

Zasady uczestnictwa w Akcji Akademik 2020/2021

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

Oświadczenie dla par 

Klauzula informacyjna