Akcja Akademik

Lista studentów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim

Studenci ZUT, którzy wzięli udział w Akcji Akademik po wpisaniu loginu i hasła (jak do e-dziekanatu) mogą zapoznać się z informacją na temat znalezienia się na liście studentów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim, w tym uzyskaną przez siebie liczbę punktów oraz przyznany numer pokoju.
Studentów spoza ZUT prosimy o kontakt z Administracją Domów Studenckich.

HARMONOGRAM AKCJI AKADEMIK

nabór wniosków studentów na rok akademicki 2019/2020

DziałanieTerminy

Rozpoczęcie Akcji Akademik (rozpropagowanie informacji na wydziałach i w akademikach).

21.03.2019 r.

Zapisy i składanie wniosków w administracji poszczególnych akademików dla  studentów ZUT, 

którzy mogą i chcą pozostać w obecnie zajmowanym pokoju.

27.03.2019 r. - 2.04.2019 r.

Zapisy i składanie wniosków w administracji poszczególnych akademików dla studentów ZUT, 

którzy  dokonują zmiany obecnie zajmowanego pokoju.

3.04.2019 r. -5.04.2019r.

Zapisy i składanie wniosków w administracji poszczególnych akademików dla wszystkich pozostałych studentów ZUT,

w tym osób które mieszkają w innych akademikach.

 8.04.2019 r. - 15.04.2019 r.

Zapisy i składanie wniosków w administracji poszczególnych akademików dla wszystkich pozostałych chętnych  

do zamieszkania w akademikach ZUT

 16.04.2019 r. - 30.04.2019 r.

Wywieszenie list studentów ubiegających się o miejsce w domach studenckich na wydziałach i w akademikach.

15.05.2019 r.

Przyjmowanie odwołań  (odwołania należy składać do administracji Domów Studenckich)

15.05.2019 r. - 21.05.2019 r.*

Wywieszenie przez Uczelnianą Komisję Mieszkaniową listy studentów uprawnionych do otrzymania miejsca w domach studenckich na wydziałach i w akademikach wraz z wykazem otrzymanych miejsc.

31.05.2019 r.

*przedłużenie terminu składania odwołań

Do pobrania:

Każdy student ma prawo wpisać się na listę wyłącznie do jednego akademika.
Wniosek można pobrać ze stron internetowych Osiedla Studenckiego, Działu ds. Studenckich, Wydziałów.
Wnioski należy uzupełniać czytelnie!