Harmonogram wypłat stypendiów 2020/2021

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO w roku akademickim 2020/2021

Wypłata za miesiąc

Data złożenia list w
Dziale ds. studenckich

Data przelania stypendiów

na osobiste konta bankowe

PAŹDZIERNIK 2020 r.

26.10.2020*

30.10.2020*

PAŹDZIERNIK 2020 r.

16.11.2020

23.11.2020

LISTOPAD 2020 r.

16.11.2020

23.11.2020

GRUDZIEŃ 2020 r.

07.12.2020

14.12.2020

STYCZEŃ 2021 r.

15.01.2021

22.01.2021

LUTY 2021 r.

15.02.2021

22.02.2021

MARZEC 2021 r.

15.03.2021

22.03.2021

KWIECIEŃ 2021 r.

15.04.2021

22.04.2021

MAJ 2021 r.  

14.05.2021

21.05.2021

CZERWIEC 2021 r.

LIPIEC 2021 r.**

15.06.2021

 27.07.2021

22.06.2021

30.07.2021

* komplet dokumentów złożonych do 9 października 2020 r.

** wypłata na podstawie Zarządzenia nr 66 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2021 r. wprowadzającego czasowo obowiązujące zmiany w Regulaminie Świadczeń dla studentów ZUT wprowadzonego zrządzeniem nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. (format:  pdf, rozmiar:  511 KB)

W związku z art. 419 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 85, z późn. zm.), powyżej nowy harmonogram wypłat świadczeń z funduszu stypendialnego.