Aktualności DOFZ

Konkurs na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich w ramach POWER, Działanie 3.2 17.08.2017 13:09

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 sierpnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: doktoranckie@ncbr.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela Marzena Pietrzyk: 91 449 4885