Aktualności DOFZ

Konkurs na makro-innowacje "Programuj z POWER" 22.08.2017 10:37

Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych informuje, że w terminie od 15.09.2017 r. do 15.10.2017 r. planowany jest nabór projektów w konkursie PROGRAMUJ Z POWER nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-012/17.

Celem konkursu jest przetestowanie modelu nabywania kompetencji zawodowych i kluczowych niezbędnych do podjęcia pracy w branży IT przez osoby, które nie posiadają wykształcenia informatycznego i nie pracowały w zawodzie programisty.  Nabór ma pozwolić na sprawdzenie w praktyce zróżnicowanych metod kształcenia zakładających zdobywanie kompetencji zawodowych w szybszym trybie niż w toku edukacji formalnej. Celem projektu powinno być przetestowanie - na określonej grupie osób o różnym poziomie i rodzaju wykształcenia, wieku, doświadczeniu zawodowym - różnych sposobów nabywania kompetencji na stanowisku pracy wykorzystującym umiejętności programowania.

Szczegółowe informacje na temat konkursu

Dodatkowych informacji ze strony Działu udziela Marzena Pietrzyk: 449 48 85