Aktualności DOFZ

Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach POWER 28.06.2016 08:24

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Pełna treść ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami. 

Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: Kadra@ncbr.gov.pl

Dodatkowych wyjaśnień ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885