Aktualności DOFZ

Konkurs RPO WZ Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację 31.05.2017 09:32

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.

Więcej informacji o konkursie

Informacji ze strony Działu udziela Pani Aneta Winnicka tel. 091 449 48 85.