Aktualności DOFZ

Konkurs w ramach POIiŚ Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 04.11.2016 10:42

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 października 2016 r. został ogłoszony konkurs nr 2.4.1/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1  Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu  2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Termin naboru wniosków trwa od 30.11.2016 r. do 31.01.2017 r.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie:

www.pois.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-4-5/

 

Informacji w zakresie konkursu udziela także pani Aneta Winnicka, tel. 091 449 48 85, e-mail: aneta.winnicka@zut.edu.pl.