Aktualności DOFZ

Nabór na operacje dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 30.01.2017 08:04

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłasza konkurs nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017.

Formy realizacji operacji:

- szkolenie/seminarium/warsztat,

- wyjazd studyjny,

- konferencja/kongres,

- targi/impreza plenerowa/wystawa,

- stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na targach/imprezie plenerowej/wystawie,

- publikacja/materiał drukowany,

- prasa,

- audycja/film/spot,

- analiza/ekspertyza/badanie,

- konkurs,olimpiada,

Więcej informacji na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Informacji na temat naboru udziela dodatkowo Aneta Winnicka tel. 091 449 48 85, e-mail: aneta.winnicka@zut.edu.pl