Aktualności

Wystawa fotograii autorstwa studenta Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Piotra Hilickiego

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie serdecznie zaprasza na wystawę fotografii "Jedno miasto, dwa światy" autorstwa Piotra Hilickiego w Galerii Rektorskiej przy ul. Pułaskiego 10.

Otwarcie wystawy studenta kierunku Transport na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu odbędzie się we wtorek, 23 kwietnia o godz. 10.00.

 

Wystawa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00. Wejście do Galerii Rektorskiej od ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.

 

Zbiory prac Barbary Kubiak i Cecylii Markiewicz

Otwarcie wystawy absolwentek Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej odbędzie się w poniedziałek, 4 marca 2024 r. o godz. 12.00.

 

Cecylia Markiewicz urodzona w Szczecinie. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego nr 1 oraz Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Po studiach przeniosła się do Wiednia, gdzie całe życie zawodowe zatrudniona była w dziale badawczym firmy farmaceutycznej, zgodnie z wykształceniem i zainteresowaniami. Fotografia to Jej hobby. Ujęcia powstają w czasie podróży bliskich i dalekich. Szereg prac znajduje się w krajach UE, w Polsce, w Kanadzie i w Australii. Dostępne są również online.

Barbara Kubiak absolwentka Technikum Chemicznego w Szczecinie oraz Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Tworzy pejzaże, przyrodę, ulubionym motywem są kwiaty i owoce, maluje również portrety i akty. Akwarele to Jej preferowana technika, wymagająca subtelnej i wypracowanej ręki oraz doboru odpowiedniego materiału natomiast drugą techniką jest akryl. Artystka eksperymentuje w różnorodny sposób. Unikatowa formą sztuki są wielkanocne malowanki.

Wystawy na przestrzeni lat to wspólne prezentacje z koleżanką Cecylią Markiewicz w Szczecinie (ponad 20) oraz indywidualne w Polsce i w Wiedniu.

Wernisaż wystawy "Szukając piękna" - 13-lecie działalności studenckiego koła naukowego "DISEGNO"

Wernisaż wystawy „Szukając piękna” stanowiącej podsumowanie 13 lat działalności Studenckiego Koła Naukowego „DISEGNO” prowadzonego na Wydziale Architektury. Prezentowane fotogramy z najnowszej wyprawy naukowo-badawczej do Bergamo, Mediolanu, Ravenny i Bolonii, a także materiały ze wcześniejszych wypraw, wystaw i związanych z nimi felietonów, publikacji i badań.

Koło naukowe DISEGNO to jedno z najstarszych kół naukowych działających na Uczelni. Zrzesza sympatyków architektury, dziedzictwa kulturowego oraz fotografii. Zostało stworzone z inicjatywy studentów architektury i od lat jest prowadzone przez opiekuna naukowego, Panią dr inż. arch. Halinę Rutynę z Katedry Historii i Teorii Architektury.

Opis autorski

Dokładnie trzynaście lat temu grupa młodych pasjonatów i studentów kierunku Architektura i Urbanistyka utworzyła na ZUT-ie w Szczecinie Studenckie Koło Naukowe DISEGNO. Projekt, rysunek, fotografia, słowo o architekturze i sztuce stały się głównymi środkami wypowiedzi twórczej studenckiej grupy twórców i badaczy.

Zapraszamy na naszą wystawę fotograficzną, która – jak sam jej tytuł sugeruje „SZUKAJĄC PIĘKNA” – jest dowodem, iż studenci z SKN DISEGNO nie ustają w poszukiwaniu piękna. Autorami obecnej wystawy są: Filip Bielecki, Nicola Błanek, Nikola Dubowska, Marta Kuczyńska, Patrycja Migała, Mateusz Nisiewicz, Klaudia Olsza, Aleksandra Senderska Daria Szymańska i Kalina Tynkiewicz, a dr Halina Rutyna kuratorką kolejnej wystawy i od lat opiekunem koła i prac projektowo-badawczych naszego zespołu. Warto zaznaczyć, że na przestrzeni 13 lat w naszym kole działało i animowało studenckie życie artystyczno-naukowe aż 130 studentów wcześniej z Wydziału Budownictwa i Architektury, a obecnie z Wydziału Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Prezentowana ekspozycja stanowi podsumowanie całokształtu działalności Studenckiego Koła Naukowego DISEGNO. Celami członków koła od początku do dzisiaj są: rozbudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów, zgłębianie wiedzy z zakresu historii architektury i urbanistyki oraz konserwacji zabytków, organizowanie warsztatów architektonicznych, fotograficznych, konserwatorskich, plenerów rysunkowych, organizowanie wystaw poplenerowych, uczestnictwo w sesjach naukowych i wyjazdach naukowo-badawczych - oto nasza specjalność.

Studenci z SKN DISEGNO chętnie poznają polskie dziedzictwo kulturowe i każdego roku jeżdżą na wyprawy szkoleniowo-badawcze po Europie, Polsce i Pomorzu Zachodnim. W 2017 roku byliśmy na Ukrainie i dwa razy we Włoszech. Najobszerniej eksponowana jest włoska wystawa pt. „Szukając piękna. Między tradycją a nową kreacją. Bergamo-Mediolan-Rawenna-Bolonia.” Wystawa fotograficzna prezentuje czar architektury czterech włoskich miast. Wraz z felietonami architektonicznymi tworzy zapis relacji z wyjazdu naukowego SKN DISEGNO do Włoch w listopadzie 2021 r. i stanowi kontynuację bliźniaczego przedsięwzięcia wyjazdu naukowego do środkowych Włoch z 2019 roku i towarzyszącej jej wystawy fotograficzno-plastycznej w lutym 2020 roku pt. „Szukając piękna. Rzym-Florencja-Siena-Piza”, która powtórnie jest prezentowana. Wystawa wskazuje na zróżnicowanie estetyczne czterech wybranych ośrodków włoskiej kultury.

Prezentowane są także prace badawczo-projektowych i projektu konserwatorskiego. Rewitalizacja Rynku w Trzebiatowie” wraz z częścią wystawy fotograficzno-plastycznej pt. „Kadrując Trzebiatów” (2021). Stanowi ona kontynuację rozpoczętego wcześniej cyklu wcześniejszych prac, który ilustruje bogactwo dziedzictwa kulturowego małych miast Pomorza Zachodniego: „Kadrując Kamień Pomorski” (2017), „Kadrując Wolin” (2018), „Kadrując Chojnę” (2019), „Kadrując Stargard” (luty 2020) oraz pierwszą wystawę, zatytułowaną „Architektura okiem studenta Architektury” (2015). Przedstawione na wystawie fotografie to zatrzymane w kadrze ujęcia zabytków Chojny. Wyglądają one jak powiększone zdjęcia pochodzące z Polaroida. Na taką wspólną formułę artystyczną umówiła się grupa Disegno. Każdy kadr wyreżyserowany przez różnych autorów doskonale potwierdza siłę harmonii, która potrafi łączyć zabytkową i współczesną „małomiasteczkowość”, a zarazem przedstawia urok „genius loci” (ducha miejsca).

Ekspozycja stanowi zapis percepcji sztuki, architektury i urbanistyki – szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego widzianego okiem studenta Architektury – odbieranego w trzech skalach: urbanistycznej, architektonicznej i ornamentu, detalu architektonicznego i aranżacji wnętrz zabytkowych i nowych. Należy podkreślić, iż student Wydziału Architektury nie patrzy na architektury jak na atrakcję turystyczną, ale posiadając zasoby wiedzy z historii architektury i urbanistyki z różnych epok, jest zainteresowany nie tylko najbardziej znanymi miejscami i zabytkami, które są opisane w przewodnikach turystycznych. Chętnie błądzi w zabytkowych i nowych dzielnicach miasta, potem odnajduje się, zatrzymując się, reflektując, zawsze zaciekawiony czy sztuką, czy architekturą i urbanistyką, jest w stanie odnaleźć piękno konkretne, niekiedy nieuchwytne, więc fotografuje, szkicuje, pisze felieton, aby zatrzymać i zapisać swoje emocje: w kadrze, w szkicu, słowem na skrawku papieru.

Jako studenci z SKN DISEGNO jesteśmy zadowoleni, że w takiej formie możemy studiować Architekturę, w bezpośrednich z nią spotkaniach, a potem dzielić się swoimi odczuciami i zawodowym rozwojem w małej grupie pasjonatów wybranej naukowej dyscypliny.

Zdjęcia z otwarcia wernisażu tutaj.

Wystawa fotografii „Tajemniczy świat śluzowców i porostów Lasku Arkońskiego i Puszczy Wkrzańskiej” Joanny Podlasińskiej

Zwykło się mówić, że przyroda jest źródłem natchnienia dla artystów. Dla mnie jest to niezmienne źródło fascynacji nad zróżnicowaniem form życiowych organizmów – począwszy od roślin, przez zwierzęta aż po mikroorganizmy. Mój zachwyt nad przyrodą narodził się podczas moich pobytów u dziadków. Ogródek wypełniony kwiatami, warzywniak z różnorodnością roślin, pole i łąka i pastwisko pełne fascynujących stworzeń oraz przyległy las pobudzały moją ciekawość świata.

Fotografia wkroczyła w moje życie jako element pracy – posiadanie własnych materiałów dydaktycznych obrazujących prowadzone przeze mnie zajęcia było dla mnie istotne. Zdjęcia roślin i grzybów stanowiły jednak niejako wprawkę do tego co robię obecnie.

Zafascynował mnie bowiem świat śluzowców i porostów. Organizmów mijanych przez nas podczas naszego biegu przez las i na pierwszy rzut oka niezauważanych. A jednak o tak różnorodnych formach, barwach i … skomplikowanym cyklu życiowym. powiedziała dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT.

Zdjęcia z wystawy tutaj.

O artyście

Dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT urodziła się w Łodzi. Od 35 lat mieszka w Szczecinie. Na co dzień jest wykładowcą w Katedrze Kształtowania Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT. Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Szczecinie. Jej praca naukowa i dydaktyczna jest ściśle związana ze środowiskiem. Należy do Niezależnego Europejskiego Stowarzyszenia Twórców "Nest - Art" im. Ewy Dąbrowskiej. Jest autorką 2 wystaw indywidualnych oraz uczestniczką 3 wystaw zbiorowych. Prowadziła warsztaty ekologiczne i fotograficzne dla uczniów ze szczecińskich szkół podstawowych i średnich.

Zapraszamy do Galerii Rektorskiej, która jest organizatorem wystaw czasowych, odbywających się od 2018 roku w holu „Starej Chemii” - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Ekspozycje organizowane są przy współudziale pracujących na uniwersytecie wykładowców akademickich.