Pełnomocnicy Rektora ZUT

Pełnomocnicy Rektora:

 1. Krzysztof Bogusławski - do reprezentowania Uczelni jako Jednostki Wiodącej dla MAN Szczecin w pracach Rady Konsorcjum PIONIER
 2. Anna Czekalska - ds. dostępności cyfrowej
 3. Paweł Nawrotek - ds. studenckiego ruchu naukowego
 4. Krzysztof Kujawski - ds. informatyzacji procesów
 5. Magdalena Ostrowska - ds. jakości według normy ISO 9001 w RCIiTT
 6. Robert Palacz - ds. Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego
 7. Janusz Papliński - ds. profilaktyki narkomanii i innych uzależnień
 8. Dominika Plust - ds. studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami
 9. Monika Śpiewak-Szyjka - ds. równego traktowania
 10. Aneta Wesołowska - ds. jakości kształcenia

Rzecznicy dyscyplinarni:

 1. Maciej Nowak - rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich
 2. Marian Kordas - rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich
 3. Teresa Rucińska - rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich
 4. Agnieszka Ubowska - rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich
 5. Marcin Królikowski - rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów
 6. Andrzej Sobczyk - rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

Rzecznik akademicki:

Ryszard Pałka – Ombudsman

Rzecznik zaufania:

Jolanta Bamberska