Kontakt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin 
NIP 852-254-50-56 Regon 320588161
Centrala telefoniczna: 91 449 41 11

Zgodnie z Ustawą Sejmową Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05 września 2008 roku (Dziennik Ustaw nr 180, poz.1110) w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie z Politechniką Szczecińską, z dniem 1 stycznia 2009 roku został utworzony ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE.

Władze Uczelni

Rektor

tel.: 091 434 67 51, 091 449 40 15, fax: 091 449 40 14

e-mail: rektor@zut.edu.pl

Prorektor ds. kształcenia

tel.: 091 433 99 76, 091 449 47 17, fax: 091 449 41 87

e-mail: dzial.ksztalcenia@zut.edu.pl

Prorektor ds. studenckich

tel.: 091 449 43 07, fax: 091 449 43 59

e-mail: dzial.student@zut.edu.pl

Prorektor ds. nauki

tel.: 091 449 46 21, tel/fax: 091 449 41 39

e-mail: dzial.nauki@zut.edu.pl

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni

tel.: 091 449 48 71, fax: 091 433 52 84

e-mail: dzial.organizacyjnoprawny@zut.edu.pl

Kanclerz

tel.: 091 449 41 20, fax: 091 434 73 26

e-mail: kanclerz@zut.edu.pl

Kwestor

tel.: 091 449 40 27, fax: 091 433 66 54

e-mail: kwestor@zut.edu.pl

Wydziały

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

www.biot.zut.edu.pl

ul. Janickiego 32,  71-270 Szczecin, tel.: 091 449 67 00

Wydział Budownictwa i Architektury

www.wbia.zut.edu.pl,  e-mail: wbia@zut.edu.pl

  • kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska, tel.: 091 449 47 16, fax: 091 449 42 25
  • kierunki: architektura i urbanistyka, wzornictwo, tel.: 091 449 56 73, fax: 091 449 55 23

Wydział Ekonomiczny

www.ekonomia.zut.edu.pl

ul. Żołnierska 47, 72-210 Szczecin, tel.: 091 449 69 00

Wydział Elektryczny

www.we.zut.edu.pl, e-mail: we@zut.edu.pl

ul. Sikorskiego 37, 70-374 Szczecin, tel.: 091 449 41 50, fax: 091 434 09 26

Wydział Informatyki

www.wi.zut.edu.pl, e-mail: wi@zut.edu.pl

ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin, tel.: 091 449 56 70, fax: 091 487 08 42

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

www.wimim.zut.edu.pl, e-mail: wimim@zut.edu.pl

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, tel.: 091 449 45 51  , fax: 091 449 43 46

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

www.agro.zut.edu.pl, e-mail: dziekanatwr@zut.edu.pl

ul. Słowackiego 17, 71-374 Szczecin, tel.: 091 449 62 00

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

www.wnozir.zut.edu.pl, e-mail:

ul. Królewicza 4, 71-550 Szczecin, tel.: 091 449 66 00

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

www.wtmit.zut.edu.pl, e-mail: wtmit@zut.edu.pl

al. Piastów 41, 71-065 Szczecin, tel.: 091 433 27 49

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

www.wtiich.zut.edu.pl, e-mail: wtiich@zut.edu.pl

al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, tel.: 091 449 49 64

Instytut Fizyki

www.if.zut.edu.pl, e-mail: if@zut.edu.pl

al. Piastów 48, 70-311 Szczecin, tel.: 091 449 41 81

Studium Matematyki

www.sm.zut.edu.pl, e-mail: sm@zut.edu.pl

al. Piastów 48, 70-311 Szczecin, tel.: 091 449 48 26

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

www.spnjo.zut.edu.pl, e-mail: spnjo@zut.edu.pl

al. Piastów 48, 70-311 Szczecin, tel.: 091 449 47 24

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

www.swfis.zut.edu.pl, e-mail: swfis@zut.edu.pl

ul. Tenisowa 33, 71- 066 Szczecin tel. 091 449 52 51, fax: 091 449 52 55
obiekt ul. Judyma 4, 71- 466 Szczecin tel.: 091 449 61 46
Adres do korespondencji: Al. Piastów 17, 70- 310 Szczecin

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

e-mail: human@zut.edu.pl

ul. Janickiego 33, 71-270 Szczecin, tel.: 091 486 40 37

Biblioteka Główna

www.bg.zut.edu.pl, e-mail: bg@zut.edu.pl

ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin, tel.: 091 449 49 90

Biuro Promocji

www.bp.zut.edu.pl, e-mail: biuro_promocji@zut.edu.pl

ul. Ku Słońcu 140, 71-073,  Szczecin, tel.: 091 449 43 95

Uczelniane Centrum Informatyki 

www.uci.zut.edu.pl, e-mail: uci@zut.edu.pl
ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin, tel.: 91 449 58 00 

Centrala telefoniczna ZUT

tel.: 091 449 41 11

Dane teleadresowe pracowników ZUT