RODO

Klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. Administrator danych powołał  osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w ZUT – pana mgr Artura Kurka
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Inspektor Ochrony Danych
al. Piastów 17,

70-310 Szczecin.
lub IOD.kurek@zut.edu.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, prosimy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

LOGI SERWERA
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane statystyk, które mogą być pobierane i mogą zawierać dane osobiste:

 • IP użytkownika
 • ID użytkownika
 • data i czas żądania
 • tytuł strony oglądanej
 • URL strony oglądanej
 • URL strony poprzednio oglądanej
 • rozdzielczość użyta do wyświetlenia strony
 • czas lokalny użytkownika
 • pliki „kliknięte” i pobrane
 • linki do zewnętrznych domen, które zostały „kliknięte”
 • czas generowania strony pobranej przez użytkownika
 • lokalizacja użytkownika : kraj, region, miasto, przybliżona szerokość i długość (geolokalizacja)
 • podstawowy język przeglądarki używanej do wyświetlania strony
 • „User Agent” używanej przeglądarki
 • dane przeglądarki
 • system operacyjny
 • urządzenie użyte do przeglądania stron (komputer stacjonarny, tablet, przenośne, tv, konsola, itp.)
 • losowy, unikatowy numer ID użytkownika
 • czas pierwszej wizyty
 • czas poprzedniej wizyty
 • liczba wizyt użytkownika
 • „Custom dimensions” - niestandardowe dane przypisane do osoby lub akcji - np. strony, zdarzenia - by wizualizować raporty (jak wiele wizyt, konwersji, obejrzanych stron, itp. było dla każdego „Custom dimension”)
 • „Custom variables” - para „nazwa-wartość” przypisana do osoby odwiedzającej (lub wyświetleń strony) poprzez JavaScript Tracking API - by wizualizować raporty (jak wiele wizyt, konwersji, obejrzanych stron, itp. było dla każdego „Custom variable”)
 • „Campaign” - pomiar efektywności kampanii przyciągających użytkowników do strony – wizyty, wyświetlenia stron
 • „Site search” - informacje o tym jak użytkownicy wykorzystują wewnętrzną wyszukiwarkę strony
 • „Goals” - strategia i priorytety – np. dane o pobranych materiałach, osobach, które skontaktowały się, wyświetliły np. film, itp.
 • „Events” - zachowania generowane przez użytkownika strony wobec jej zawartości, np. kliknięcia menu, widgets, elementów flash, zachowania wobec gier, mediów, AJAX
 • „Ecommerce” - śledzenie danych, produktów, zamówień, itp. na stronie
 • Wyświetlanie i klikanie zawartości – dowolnej strony serwisu lub aplikacji
 • Aktywności na stronie takie jak: kliknięcia, ruchy myszką, przewijanie, zmiana rozmiaru okna, zmiany stron i interakcje formularzy, nagrywanie sesji użytkownika
 • interakcje z formularzami – raporty, widgets
 • śledzenie zachowania względem zawartości wideo i audio

Polityka plików Cookie

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z siedzibą pod adresem al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Wyszukiwarka

Dane wprowadzane do wyszukiwarki mogą być wysyłane do podmiotów zewnętrznych a następnie przez te podmioty przetwarzane.

W takiej sytuacji administratorem wszelkich danych wprowadzonych do wyszukiwarki jest podmiot zewnętrzny.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie nie jest odpowiedzialny za sposób przetwarzania ani za ochronę danych,

które przetwarza podmiot zewnętrzny.

Materiały stron trzecich

Zasoby stron ZUT-u mogą wykorzystywać materiały stron trzecich (zgodnie z wytycznymi ich właścicieli, jak np. logotypy).

Zgodnie z wytycznymi Twitter'a umieszcza się poniższy komunikat:

“TWITTER, TWEET, RETWEET and the Twitter Bird logo are trademarks of Twitter Inc. or its affiliates.”