Działalność Statutowa

Działalność Statutowa

Pismo Okólne Nr 7 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego W Szczecinie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie  oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie oraz upowazniających do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

 

Do pobrania: