Kontakt - Pion Kanclerza

Kanclerz

  • mgr Adrianna Gudzowska

Zastępcy Kanclerza: Kwestor

  • mgr Edward Zawadzki

Z-ca Kanclerza ds. techniczno-gospodarczych

  •  

SEKRETARIAT KANCLERZA

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

tel. 91 449-41-20, fax: 91 434-73-26

e-mail: kanclerz@zut.edu.pl