O projekcie

Projekt POIG 1.3.2 „Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu biomateriałów do zastosowania w przemyśle medycznym, opakowaniowym i powłokowym”.

 

Projekt „Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu biomateriałów do zastosowania w przemyśle medycznym, opakowaniowym i powłokowym” otrzymał dofinansowanie       w wysokości 328 791,06 zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013; priorytet 1: „Badania
i rozwój nowoczesnych technologii”: działanie 1.3: „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”.

Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej na terenie Europy (EPO) oraz w USA (USPTO) dwóch technologii:

1. Telecheliczny makromer, sposób wytwarzania telechelicznego makromeru i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makromeru.

2. Zastosowanie kompozycji wytworzonej na bazie telechelicznego makromeru i fotoinicjatora do wytwarzania implantu przepuklinowego.

 

Realizacja tego projektu, według opisu priorytetów POIG, przyczynić się ma do wsparcia rozwoju polskiej gospodarki, poprzez uzyskanie ochrony patentowej dla wyżej wymienionych rozwiązań, dzięki czemu zwiększy się rynkowa wartość technologii przeznaczonych do wdrożenia.

obrazek