Przewodniczący Rad Dyscyplin

Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych

· architektury i urbanistyki – dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT

· automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologie kosmiczne – dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT

· informatyki technicznej i telekomunikacji – dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT

· inżynierii chemicznej – prof. dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń

· inżynierii lądowej, geodezja i transportu – dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT

· inżynierii materiałowej – prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

· inżynierii mechanicznej – dr hab. inż. Krzysztof Danilecki, prof. ZUT

· inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki – dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT

· rolnictwa i ogrodnictwa – dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT

· technologii żywności i żywienia – prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

· zootechniki i rybactwa – dr hab. inż. Małgorzata Ożgo, prof. ZUT

· ekonomii i finansów – dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT

· nauk chemicznych – prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek

· sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki – dr hab. Renata Jackowiak, prof. ZUT