Przewodniczący Rad Dyscyplin

Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych

 • inżynierii materiałowej – prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
 • inżynierii chemicznej – prof. dr hab. inż. Sylwia Halina Mozia
 • informatyki technicznej i telekomunikacji – dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT
 • zootechniki i rybactwa – dr hab. inż. Małgorzata Ożgo, prof. ZUT
 • nauk chemicznych – prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek
 • automatyki, elektroniki i elektrotechniki – dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT
 • ekonomii i finansów – dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT
 • rolnictwa i ogrodnictwa – dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT
 • technologii żywności i żywienia – prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
 • inżynierii mechanicznej – dr hab. inż. Krzysztof Danilecki, prof. ZUT
 • sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki – dr hab. Monika Szpener, prof. ZUT
 • inżynierii lądowej i transportu – prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
 • inżynierii środowiska, górnictwa, energetyki – dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT
 • architektury i urbanistyki – prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski