Skład Kolegium

Rektorzy:

 

Akademii Morskiej w Szczecinie
dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM

 

 

Akademii Sztuki w Szczecinie
dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS

Politechniki Koszalińskiej
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
prof. dr hab. n.med. Bogusław Machaliński

Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT – Przewodniczący Kolegium

 

Rektorzy uczelni stowarzyszonych:

 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu - dr Dariusz Skalski 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie - dr Jan Kuriata