Studia podyplomowe i kursy

Banek z linkiem do internetowego Systemu Rekrutacji

mgr inż. Sylwia Poreda

e-mail:  sylwia.poreda@zut.edu.pl

tel.: 91 449-48-04, fax.: 91 449-41-87

Wewnętrzne akty prawne:


ZUT oferuje w roku akademickim 2017/2018 następujące rodzaje studiów podyplomowych i kształcenia uzupełniającego. Oferta studiów podyplomowych skierowana jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym i trwają w zależności od ich rodzaju dwa, trzy lub cztery semestry.

Studia podyplomowe prowadzone na wydziałach ZUT

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH