Dział Nauki

Harmonogram składania dokumentów dot. działalności badawczej za rok 2016 i na rok 2017

Informujemy o możliwości składania wniosków do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu  MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku., w systemie elektronicznym OSF. Szczegóły na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program DIALOG  nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 września 2019 r. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu OSF. Więcej informacji na stronie internetowej MNSW.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło  czternastą edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM, a także pierwszą polsko - litweskiego konkursu DAINA.  Wnioski w ramach tych konkursów należy składać do NCN do dnia 15 grudnia 2017 r (za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF). Termin złożenia wniosków w Dziale Nauki upływa 1 grudnia 2017 r. 
Szczegóły informacji na stronie:  www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-15-ogloszenie-konkursow-opus-preludium-daina

Ponadto Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursów : SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz  HARMONIA 9.           Termin składania wniosków w NCN upływa z dniem 22 września 2017 r. ,  natomiast termin złożenia wniosków w Dziale Nauki upływa w dniu 08 września 2017 r.  Szczegóły informacji na stronie:  www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-14-ogloszenie-konkursow

Aktualne konkursy ogłoszone przez NCBR dostępne są na stronie:

www.ncbir.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

Harmonogram konkursów NCBR w 2017 r. dostępny jest na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/harmonogram-konkursow/harmonogram-2017/

Harmonogramy  konkursów NCN w 2017 r. dostępne na stronie:

www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Wykaz projektów badawczych obsługiwanych przez poszczególne jednostki administracyjne ZUT 

 Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu ze środków NCN


Zmiana stawek diet w podróżach służbowych od dnia  1.03.2013 r.  

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki


Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych -2015

Listy czasopism naukowych - archiwum dostępne w zakladce: Okresowe oceny nauczycieli akademickich