Dział Nauki

Harmonogram składania dokumentów dot. działalności badawczej za rok 2016 i na rok 2017

Informujemy o możliwości składania wniosków do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu  na pojedyncze działania naukowe - MINIATURA 1. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku.  Szczegóły na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

Ponadto Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9.                                                    Termin składania wniosków w NCN upływa z dniem 15 września 2017 r. ,  natomiast termin złożenia wniosków w Dziale Nauki upływa w dniu 01 września 2017 r.  Szczegóły informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-14-ogloszenie-konkursow

  Aktualne konkursy ogłoszone przez NCBR na stronie:

http://www.ncbir.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

 Harmonogram konkursów NCBR w 2017 r. dostępny na stronie:

 http://www.ncbr.gov.pl/harmonogram-konkursow/harmonogram-2017/

  Harmonogramy  konkursów NCN w 2016 r. i w 2017 r. dostępne na stronie:

 https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

  Wykaz projektów badawczych obsługiwanych przez poszczególne jednostki administracyjne ZUT więcej

 
Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu ze środków NCN więcej


UWAGA!

ZMIANA STAWEK DIET W PODRÓŻACH SŁUŻBOWYCH - OD 1.03.2013 R.  więcej...


Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych więcej ....


Lista czasopism naukowych - archiwum więcej ....


W imieniu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego informujemy, że kontynuowana jest współpraca krajów członkowskich OCED w programie " Biological Resource Managment For Sustainable Agricultural Systems" więcej...


Ustawa o zasadach finansowania nauki więcej...