Szkoła Doktorska

Pełnomocnik Rektora ds. utworzenia Szkoły Doktorskiej

dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. ZUT

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

al. Piastów 42 (Budynek „Nowa Chemia”)

71-065 Szczecin

pokój 113

tel. 91 449 43 32

e-mail: rrakoczy@zut.edu.pl

 

Specjalista

mgr inż. Urszula Kordas

e-mail: urszula.kordas@zut.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Kinga Wolny

e-mail: kwolny@zut.edu.pl

 

Rektorat, pokój 14B

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

tel. 91 449 48 44

 

 

 

Zarządzenie nr 25 Rektora ZUT z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie Utworzenia Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie