Informacje bieżące

Informujemy, że 29 sierpnia 2013 r. Wydawnictwo Uczelniane zmieniło siedzibę i obecnie urzęduje w Budynku Jednostek Międzywydziałowych ZUT przy al. Piastów 48, pokoje 413, 412 i 509.