Aktualności

8 konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan 13.05.2021 12:20

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu  nabór wniosków w VIII konkursie EIG CONCERT-Japan. EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. Tematyka przygotowywanych wniosków powinna dotyczyć Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy. Konsorcjum międzynarodowe powinno się składać z min. trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Wnioskodawcami mogą być:

  • Organizacje badawcze
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • Grupy podmiotów

W ramach konkursu można uzyskać finansowanie na:

  • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) - do 15% całkowitego kosztu realizacji projektu dla polskich jednostek
  • Badania przemysłowe
  • Prace rozwojowe.

Konkurs jest jednoetapowy, nabór wniosków trwa do 9 lipca 2021 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na realizację badań, dodatkowo muszą złożyć do NCBR wniosek o dofinansowanie, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 750 000 EUR. Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 EUR na projekt.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR.