Aktualności

SONATINA 6 - konurs na projekty realizowane przez młodych badaczy 20.12.2021 14:15

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu NCN SONATINA 6 na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie rozwoju kariery młodych badaczy poprzez:

  • stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia (w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik uzyskał stopień doktora),
  • prowadzenie badań naukowych w Polsce,
  • umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży naukowych za granicą (trwających od 3 do 6 miesięcy).

Do konkursu mogą przystąpić naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r.

Pula finansowa przeznaczona na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6 wynosi 25 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem osf.opi.org.pl.

 Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NCN.