Aktualności

Dział Projektów Strategicznych przypomina o trwającym naborze w ramach Programu Południowy Bałtyk 25.10.2023 08:29

II nabór wniosków w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk trwa od 5 października do 30 listopada 2023 r.

 

Wnioski projektowe należy składać za pośrednictwem internetowego systemu aplikacyjnego WOD2021 dostępnego pod adresem wod.cst2021.gov.plwod.cst2021.gov.pl

Dokumenty aplikacyjne i materiały pomocnicze do drugiego naboru wniosków znajdują się w sekcji nabór wniosków.

WEBINARIUM ISBP PROJECT IDEAS – Łączenie partnerów

Wspólny Sekretariat organizuje wydarzenie online skierowane do potencjalnych beneficjentów.  Będzie to wyjątkowa okazja do zaprezentowania pomysłów na projekt, przedstawienia reprezentowanej instytucji oraz podzielenia się swoimi zainteresowaniami i obawami z szerokim gronem interesariuszy i ekspertów z całego regionu Południowego Bałtyku. Głównym celem wydarzenia jest udostępnienie platformy matchmakingowej, za pośrednictwem której partnerstwa projektowe mogą znaleźć brakujących partnerów, a nawet sformułować nowe partnerstwa.

WCIĄŻ MOŻNA SIĘ ZAPISYWAĆ NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE POMYSŁÓW NA PROJEKTY

Wspólny Sekretariat i Punkty Kontaktowe zapewnią serię indywidualnych konsultacji w celu omówienia pomysłów na projekty. Organizowane będą dwa rodzaje konsultacji:

- konsultacje organizowane przez Wspólny Sekretariat (online lub w biurze WS) oraz

- konsultacje regionalne organizowane przez WS we współpracy i przy udziale Punktów Kontaktowych.

Po zarejestrowaniu się na konsultacje, każda osoba zostanie poproszona o przesłanie szablonu koncepcji projektu do Wspólnego Sekretariatu najpóźniej na 5 dni przed datą konsultacji.
Szablon pomysłu na projekt jest dostępny tutaj

Czas trwania każdej indywidualnej konsultacji wynosi do 1 godziny.

Daty konsultacji w siedzibie WS i online:

– 11 i 13 października 2023 r;

– 17-19 października 2023 r;

– 20-22 listopada 2023 roku.

Rejestracja na konsultacje w WS kończy się 7 dni kalendarzowych przed każdą datą konsultacji. Wyjątek stanowią konsultacje w dniach 11 i 13 października (rejestracja kończy się 2 dni przed datą konsultacji).

Terminy i miejsca KONSULTACJI W REGIONACH:

– 3 listopada, Elbląg;

– 7 listopada, Rostock;

7 listopada, Szczecin;

– 8 listopada, online dla szwedzkich partnerów;

– 14 listopada, Kłajpeda;

– 16 listopada, Gdańsk;

– 16 listopada, online dla duńskich partnerów.

Ze względów organizacyjnych rejestracja na konsultacje regionalne kończy się na 16 dni kalendarzowych przed ich terminem. Aby zarejestrować się na konsultacje indywidualne, kliknij tutaj.

Wszystkie informacje na temat 2 naboru wniosków w programie oraz spotkania partnerskiego, szkolenia w systemie WOD2021, oraz konsultacji pomysłów projektowych można znaleźć na stronie www.southbaltic.eu

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Anna Kukla-Posyłajka: akuklaposylajka@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 44 69.