Aktualności

I konkurs w ramach programu INFOSTRATEG 18.01.2021 14:48

Program INFOSTARTEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

 

Spośród celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu, należy wymienić m.in.: tworzenie zbiorów danych testowych oraz przygotowywanie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji, znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, a także stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, podnoszących jakość produktów i usług oraz efektywność procesów.

W tej edycji konkursu wskazano dwa konkretne zagadnienia badawcze, w które musi się wpisywać projekt:

TEMAT 2. Rozpoznawanie obrazów medycznych, w zakresie:

  • dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
  • raka piersi u kobiet,
  • raka prostaty u mężczyzn.

TEMAT 11. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Całkowita alokacja konkursu to 60 000 000 zł.

Kwota ta została podzielona po równo na dwa tematy wskazane w zakresie tematycznym konkursu:

  • Alokacja dla TEMATU 2 – 30 000 000 zł;
  • Alokacja dla TEMATU 11 – 30 000 000 zł.

Nabór wniosków: od 4 stycznia 2021 r. do 26.02.2021 r.

 

Szczegółowe informacje