Aktualności

Kreatywne podejście badawcze Design Thinking 02.12.2020 15:36

Serdecznie zapraszamy Doktorantów ZUT na dwudniowe spotkanie z metodyką myślenia projektowego, czyli Design Thinking (DT). Uczestnicy warsztatów poznają podstawy metodologii, dowiedzą się z jakich etapów się składa i z jakich narzędzi należy korzystać przy jej stosowaniu. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą wiedzieli jak dobrze rozpoznać problemy badawcze i potrzeby potencjalnych klientów, jak wygenerować ich rozwiązanie a następnie je przetestować.

Metodyka DT jest szczególnie polecana przy pracy w zespołach interdyscyplinarnych nad rozwiązaniem konkretnego problemu natury edukacyjnej, społecznej czy biznesowej. Szkolenie w formie webinaru odbędzie się w dniach 11  i 12 grudnia 2020 r. (pierwszy dzień w godzinach 16:00 – 19:00, natomiast w drugi dzień w godzinach 9:00 – 15:00).

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

W programie szkolenia (format:  pdf, rozmiar:  164 kB) m.in.:

  • czym jest metodyka design thinking i jak pomaga zmienić perspektywę badacza,
  • jak wykorzystać metodykę aby przeprowadzać efektywne badanie użytkowników,
  • jak metodyka pozwala zaplanować i przeprowadzać iteracyjny proces projektowy.

 Warsztaty poprowadzi Paweł Żebrowski, kierownik Centrum Transferu Technologii w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, metodyk i trener design thinking w SHOPA Design and Strategy w Bydgoszczy, absolwent Uniwersytetów Szczecińskiego i Warszawskiego oraz Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA.

W celu rejestracji należy przesłać pocztą elektroniczną skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (format:  pdf, rozmiar:  200 kB) oraz oświadczenia uczestnika (format:  docx, rozmiar:  67 kB) projektu na adres: szkolenia_power@zut.edu.pl lub agata.skrobek@zut.edu.pl do 9 grudnia br.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge).

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Regulamin rekrutacji (format:  pdf, rozmiar:  678 kB)

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.