Aktualności

Możliwość zwiększenia liczby uczestników realizowanego przez ZUT projektu "Mistrzowie dydaktyki' w ramach POWER 21.04.2021 12:04

Uprzejmie informujemy, że jest możliwość zwiększenia liczby uczestników projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Liczba wolnych miejsc i wolnych środków jest ograniczona.

 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Zostaną one opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy.

Zwiększenie liczby uczestników jest możliwe tylko w ramach zawartej już umowy i będzie wymagało zaktualizowania oferty i kosztorysu.

W ramach realizacji projektu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez uczelnię będzie:

  • udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia, poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi (organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW),
  • przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres minimum 1 semestru akademickiego,
  • współpraca przy ewaluacji projektu.

Szczegółowych informacji dot. zgłoszenia udziału w projekcie udziela Pani Anna Kukla-Posyłajka, pracownik Działu Projektów Strategicznych  Anna.Kukla-Posylajka@zut.edu.pl, 91 449 4091

Szczegółowe informacje na temat naboru