Aktualności

NCBR ogłasza drugi konkurs w ramach programu INFOSTRATEG 08.04.2021 08:28

Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, a także asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej – takie projekty jutra chce wspólnie z innowatorami rozwijać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach drugiego konkursu w programie INFOSTRATEG. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać swoje rozwiązania już od 7 maja br.

 

Budżet II konkursu w ramach programu INFOSTRATEG to 60 mln zł, które podzielono po równo na dwa tematy badawcze:

1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;

2. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym).

Celem projektów realizujących pierwszy temat będzie opracowanie narzędzi pozwalających na przetwarzanie mowy (frazy wypowiadane przez lekarza i ewentualnie pacjenta) i wydobywanie z tekstu istotnych informacji, które następnie byłyby klasyfikowane semantycznie i wprowadzane do wcześniej zbudowanego formularza i bazy danych.

Z kolei drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad uniwersalnym cyfrowym asystentem wspierającym obywatela posługującego się językiem polskim w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej. System powinien mieć możliwość rozbudowy także do innych wersji językowych. Cyfrowy asystent mógłby być instalowany w urzędzie na dedykowanym sprzęcie (np. tablecie), jak również na smartfonie obywatela, co przełożyłoby się na lepsze przygotowanie obywatela do załatwienia sprawy w urzędzie.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów.

Dla obu tematów maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a minimalna – 3,5 mln zł. Wsparcie może uzyskać tylko projekt, w którym przewidziano realizację przynajmniej prac rozwojowych – badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe nie są obligatoryjne do uzyskania dofinansowania.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 7 maja do 6 lipca 2021 roku.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marta Turbo: marta.turbo@zut.edu.pl; 91 449 4492

Szczegółowe informacje na temat naboru