Aktualności

Ogłoszenie VI konkursu INFOSTRATEG 21.03.2023 12:05

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło VI konkurs INFOSTRATEG na projekty tematyczne.

 

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
  albo
 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
  • samych jednostek naukowych;
  • samych przedsiębiorstw;
  • przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Wnioskodawcą indywidualnym lub Liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują: 

 1. badania podstawowe, 
 2. badania przemysłowe, 
 3. eksperymentalne prace rozwojowe, 
 4. prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania). 

Konkurs obejmuje trzy tematy z zakresu tematycznego programu:

 • T4) Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych.
 • T6) Scenariusze selektywnej ochrony roślin.
 • T10) Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich.

Całkowity budżet konkursu to 70 mln zł.

Kwota ta została podzielona na tematy wskazane w zakresie tematycznym konkursu:

·         T4) – 20 mln zł przy czym maksymalnie 6 mln zł na 1 projekt.

·         T6) – 20 mln zł przy czym maksymalnie 6 mln zł na 1 projekt.

·         T10) – 30 mln zł przy czym maksymalnie 8 mln zł na 1 projekt.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 07 kwietnia 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 09 czerwca 2023 r., godz. 16:00

Więcej informacji

 Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marta Turbo: marta.turbo@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 44 92.