Aktualności

Pierwszy konkurs NCBR w ramach Krajowego Planu Odbudowy 15.01.2024 09:25

KPO IPCEI CIS na rzecz transformacji cyfrowej

 

Wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo to cele, w które wpisuje się konkurs KPO IPCEI CIS, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla Inwestycji C3.1.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Na realizację działania przeznaczono budżet w wysokości niemal 445 mln zł.

Jeden konkurs, dwa nabory

Konkurs KPO IPCEI CIS, zorganizowany w ramach Inwestycji C3.1.1 KPO, jest skierowany do samodzielnych wnioskodawców, którzy podzieleni zostali na dwie kategorie:

·         Partnerów Bezpośrednich (Direct Partners), czyli podmioty planujące realizację ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI), dla których w procedurze notyfikacyjnej Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy oraz

·         Partnerów Pośrednich (Indirect Partners), czyli podmioty (w tym przedsiębiorstwa i organizacje badawcze), których działania sprzyjają realizacji celów IPCEI-CIS.

Zakres konkursu

W naborze nr KPOD.05.10-IW.10-001/23 dla podmiotów typu Direct Partners wsparcie udzielane jest na działalność B+R+I (działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną) oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle.

W naborze nr KPOD.05.10-IW.10-002/23 dla podmiotów typu Indirect Partners wsparcie udzielane jest na realizację przedsięwzięć, które obejmują:

  • badania podstawowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo)
  • badania przemysłowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo)
  • eksperymentalne prace rozwojowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo)
  • prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji wyłącznie przez organizację badawczą, która nie dokonuje bezpośredniego wdrożenia)
  • prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (możliwe do realizacji wyłącznie przez przedsiębiorstwo).

Głównym celem inwestycji C3.1.1. jest wzmocnienie cyberodporności systemów informacyjnych (IT i OT) wykorzystywanych w podmiotach wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zapewnienie wysoce wydajnej, energooszczędnej i skalowalnej infrastruktury obliczeniowej, zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości jej działania oraz odporności na zakłócenia, tj. skutki zagrożeń epidemiologicznych, jak również zwiększenie wydajności i wydolności systemów bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenie możliwości infrastrukturalnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Inwestycja C3.1.1. obejmuje projekty wpisujące się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS), zarówno te których dotyczy obowiązek indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej w ramach mechanizmu ICPEI, jak i te których ten obowiązek nie dotyczy.

Część inwestycji C3.1.1., za realizację której odpowiada NCBR, dotyczy wyłonienia w procedurze konkursowej projektów badawczo-rozwojowych mających na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań chmurowych następnej generacji obejmujących pierwsze przemysłowe wdrożenie nowych produktów i usług, które wpisują się w łańcuch wartości mechanizmu IPCEI oraz charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu oraz wspólnego rynku cyfrowego.

Harmonogram konkursu

Rozpoczęcie naboru nr KPOD.05.10-IW.10-001/23 dla podmiotów typu Direct Partners: 15 stycznia 2024 r. - Zakończenie naboru nr KPOD.05.10-IW.10-001/23 dla podmiotów typu Direct Partners: 23 lutego 2024 r., godz. 16:00.

Rozpoczęcie naboru nr KPOD.05.10-IW.10-002/23 dla podmiotów typu Indirect Partners: 29 stycznia 2024 r. - Zakończenie naboru nr KPOD.05.10-IW.10-002/23 dla podmiotów typu Indirect Partners: 22 marca 2024 r., godz. 16:00.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Wnioski o dofinansowanie” (WOD2021) wchodzącej w skład CST2021, który dostępny jest pod adresem wod.cst2021.gov.pl.

Spotkanie informacyjne w formule on-line w dniu 18.01.2023 r.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Edyta Górecka-Pawlak: egoreckapawlak@zut.edu.pl; tel. 91 449 4469.

Szczegółowe informacje