Aktualności

Rozpoczęcie naboru wniosków w III konkursie INFOSTRATEG 02.12.2021 11:08

W dniu 1 grudnia 2021 r. uruchomiony został nabór wniosków w III konkursie na projekty zamawiane realizowanym w ramach programu strategicznego INFOSTRATEG.

 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality” – takie projekty jutra chce wspólnie z innowatorami rozwijać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach trzeciego już konkursu w programie INFOSTRATEG.

Celem projektu, który ma być zrealizowany w ramach konkursu, jest systemowe i informatyczne zebranie danych i informacji od konsumentów w zakresie produktów, co do których istnieją wątpliwości jakościowe. Od kilkunastu lat w przestrzeni publicznej często poruszany jest problem występowania różnic w jakości takich samych produktów, w zależności od rynku, na który są produkowane i dostarczane. Zdarza się, że towary i produkty na rynku polskim sprzedawane w identycznym lub podobnym opakowaniu mają inny skład lub cechy w porównaniu do tych samych towarów sprzedawanych w innych krajach („dual quality -podwójna jakość”).

Takie sytuacje są sprzeczne z zasadami ochrony konsumentów. Projekt ma pomóc krajowym organom egzekwowania prawa w powstrzymaniu wprowadzającego w błąd marketingu towarów o różnym składzie lub właściwościach, przedstawianych jako identyczne.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.

Budżet III konkursu w ramach programu INFOSTRATEG to 18,4 mln zł.

Przez wzgląd na przeznaczony budżet oraz dążenie do jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych, jak również stymulowanie wykonawców do przedstawiania jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań, NCBR wprowadza w konkursie wymóg podziału zgłaszanych projektów na fazy. Z wymogiem tym wiąże się powiązanie możliwości finansowania przez NCBR dalszych faz projektu (odpowiednio: fazy II i fazy III) z osiąganiem przez niego w trakcie przewidzianej umową selekcji prowadzonej przez NCBR: minimalnej wymaganej liczby punktów dla każdego z kryteriów oceny i jednocześnie znalezienia się wśród podmiotów najwyżej ocenionych, w określonym przez NCBR limicie projektów dla danej fazy.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 1 grudnia br. do 22 stycznia 2022 roku.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marta Turbo: marta.turbo@zut.edu.pl; 91 449 4492

Szczegółowe informacje dotyczące naboru