Aktualności

Rusza XXV edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości 19.10.2022 08:42

Już 3 listopada startuje jubileuszowa, XXV odsłona konkursu „Polski Produkt Przyszłości” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

 

Celem Konkursu Polski Produkt Przyszłości jest wyróżnienie i promowanie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają potencjał aby zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.

W jubileuszowej, XXV edycji konkursu nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach: produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, produkt przyszłości przedsiębiorcy, wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

Zgłaszać mogą się  (indywidualnie lub wspólnie) instytucje szkolnictwa wyższego, tj. uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie kraju.

Do konkursu można zgłosić innowacyjne produkty (wyrób lub technologię):

  • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) - wymagany poziom gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Level) co najmniej 6
    lub
  • wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego. 

Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe do zgłaszanego produktu.

W każdej z kategorii przyznana będzie nagroda główna w wysokości 100 tys. zł, a także maksymalnie cztery wyróżnienia po 25 tys. zł.

Kapituła konkursu może przyznać także nagrody specjalne: dla młodego przedsiębiorcy, za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz za ekoinnowację.

Projekty można zgłaszać do 1 grudnia 2022 r. do godz. 16.00.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Anna Zawadzka-Wdowiak; azawadzkawdowiak@zut.edu.pl ; tel. kontaktowy: 91 449 40 91.

Szczegółowe informacje na temat konkursu.