Aktualności

Startuje XXIV edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 27.10.2021 08:29

Twórcy innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii mogą już zgłaszać się do organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Polski Produkt Przyszłości”.

 

W ramach konkursu „Polski Produkt Przyszłości” wybrane i nagrodzone zostaną najciekawsze, najbardziej innowacyjne i odpowiadające na potrzeby współczesnego świata rozwiązania, które mogą stać się wizytówką Polski i polskich innowatorów, a także stanowić potwierdzenie potencjału gospodarczego naszego kraju. Takie rozwiązania, które oferują nowe funkcjonalności odpowiadające na potrzeby odbiorców, o dużym potencjale rynkowym oraz o pozytywnym wpływie na środowisko.

Potencjalni beneficjenci:  przedsiębiorcy, instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie.

Projekty można zgłaszać do 6 grudnia 2021 r.

Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój.

Szczegółowe informacje

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Patrycja Tęcza: patrycja.tecza@zut.edu.pl; 449 40 91.