Aktualności

Szkolenie on-line: Planowanie badań w praktyce 07.05.2021 09:24

Zapraszamy wszystkich doktorantów zainteresowanych zdobyciem nowej wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania oraz realizowania projektów badawczych na szkolenie on-line, które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2021 r. w godz. 09:00-14:00 (szkolenie przeniesione z 10-11 maja 2021 r.)

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem.

W programie szkolenia, m.in.:

  • jak zaplanować badania naukowe zgodnie z Kanonem wiedzy o zarządzaniu projektami PMI;
  • zarządzanie realizacją i zmianą w badaniach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
  • obowiązki realizujących badania naukowe w kontekście planowania badań.
  • metodologia przeglądu literatury.
  • kryteria oceny publikacji na potrzeby analizy literatury i planowania badań.

Szkolenie poprowadzi dr hab. Szymon Walczak, PMP – matematyk, w latach 2015-2018 koordynator dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, certyfikowany menedżer projektów (PMI Project Management Professional).

W celu rejestracji należy przesłać pocztą elektroniczną skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (format:  pdf, rozmiar:  205 KB) oraz oświadczenia uczestnika (format:  docx, rozmiar:  67 KB) projektu na adres: agata.skrobek@zut.edu.pl.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • zainstalowaną aplikację Teams bądź przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge).

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Regulamin rekrutacji (format:  pdf, rozmiar:  678 KB)

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.