Aktualności

Warsztaty on-line: Rozwój kompetencji miękkich 15.05.2021 20:27

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich ZUT na dwudniowe warsztaty kompetencyjne poświęcone umiejętnościom interpersonalnym. Spotkania w formie zdalnej odbędzie się 17-18 czerwca 2021 r. w godz. 9:00 – 14:00.

Uczestnicy warsztatów poznają formy i metody praktycznego zastosowania kompetencji relacyjnych w pracy zawodowej. Dowiedzą się jak ważna i potrzebna jest komunikacja interpersonalna, jak zbudować, zarządzać i utrzymać zespół pracowników oraz jak zostać liderem tego zespołu. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą wiedzieli jak dobrze rozpoznać konflikty i problemy interpersonalne oraz nauczą się skutecznie je rozwiązywać za pomocą negocjacji. Spotkanie będzie miało formę warsztatową, czyli będzie prowadzone z aktywnym udziałem słuchaczy.

Udział zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

W programie warsztatów m.in.:

  • czym są kompetencje miękkie i jakie znaczenie maja w zarządzaniu zespołem;
  • komunikacja jako najważniejsze narzędzie kompetencji relacyjnych;
  • aktywne słuchanie, empatia i asertywność jako podstawy skutecznego komunikowania się;
  • jak zbudować zespół? (warunki powstawania zespołu);
  • narzędzia zarządcze potrzebne w planowaniu i organizowaniu pracy zespołu;
  • stres i jego wykorzystanie w pracy zespołowej (zarządzanie stresem);
  • konflikty czyli jak zdiagnozować problemy w zespole, zarządzać nimi i rozwiązywać spory;
  • zasady, style i techniki skutecznych negocjacji

Szkolenie poprowadzi Mirosław Serbinowicz, doświadczony trener, specjalista szkoleniowiec z zakresu zarządzania (zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia liderskie, motywacyjne), negocjacji (porozumiewanie się, tworzenie relacji międzyludzkich, negocjacje biznesowe) oraz komunikacji interpersonalnej (personal branding, public relations, kreowanie wizerunku, autoprezentacja). Mediator z 18-letnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie rozwiązywania sporów zbiorowych i konfliktów społecznych, ekspert UE w obszarze dialogu społecznego.

W celu rejestracji należy przesłać pocztą elektroniczną skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (format:  pdf, rozmiar:  203 KB) oraz oświadczenia uczestnika (format:  docx, rozmiar:  67 KB) projektu na adres: wojciech.jedrzejewski@zut.edu.pl.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • zainstalowaną aplikację Teams bądź przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge).

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Regulamin rekrutacji (format:  pdf, rozmiar:  679 KB)

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.