Kontakt - Dział Kształcenia

Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. ZUT

W związku z Zarządzeniem nr 40 Rektora ZUT  z dn. 20.03.2020 r. informujemy, że w Dziale Kształcenia oraz sekretariacie Szkoły Doktorskiej od dnia 26.03.2020 r.  do odwołania będą pełnione dyżury w godzinach 8:00-12:00.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz o przesyłanie dokumentów pocztą wewnętrzną.

 

tel. 91 433-99-76, 91 449-47-17,

e-mail: dzial.ksztalcenia@zut.edu.pl

Pion Prorektora ds. kształcenia 

 • mgr Aldona Cyran-Kęsicka - kierownik działu 91 433-99-76 091 449-47-17
 • mgr Anna Koniuch - sam. referent 91 449 47 17
 • mgr inż. Kinga Wolny - specjalista 91 449-48-44 studia doktoranckie, Szkoła Doktorska
 • mgr inż. Urszula Kordas - specjalista 91 449-48-44 Szkoła Doktorska
 • mgr inż. Małgorzata Ciszewska-Marcinkowska - kierownik Sekcji ds. Rozliczeń Dydaktyki i Kształcenia Ustawicznego 91 449-43-39
 • mgr inż. Beata Marchewczyk - specjalista 91 449-43-39 -  Sekcja ds. Rozliczeń Dydaktyki i Kształcenia Ustawicznego
 • mgr Małgorzata Nazarkiewicz - specjalista 91 449-48-04 - Sekcja ds. Rozliczeń Dydaktyki i Kształcenia Ustawicznego
 • mgr inż. Justyna Żuk-Błaszyk - kierownik Sekcji ds. Programów i Jakości Kształcenia 91 449-44-71
 • mgr Anita Matyjaszczyk - specjalista 91 449-44-71 - Sekcja ds. Programów i Jakości Kształcenia
 • mgr Kamila Świerklańska - st. referent - 91 449 44 71 - Sekcja ds. Programów i Jakości Kształcenia
 • mgr Małgorzata Kępka - specjalista 91 449-40-80 Biuro Karier