Kontakt - Dział Kształcenia

Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. ZUT

tel. 91 433-99-76, 91 449-47-17,

e-mail: dzial.ksztalcenia@zut.edu.pl

Pion Prorektora ds. kształcenia 

 • mgr ALDONA CYRAN-KĘSICKA kierownik działu 91 433-99-76 091 449-47-17
 • mgr Anna Koniuch sam. referent 91 449 47 17
 • mgr inż. KINGA WOLNY- specjalista 91 449-48-44 studia doktoranckie, Szkoła Doktorska
 • mgr inż. URSZULA KORDAS - specjalista 91 449-48-44 Szkoła Doktorska
 • mgr inż. MAŁGORZATA CISZEWSKA - MARCINKOWSKA - kierownik Sekcji ds. Rozliczeń Dydaktyki i Kształcenia Ustawicznego 91 449-43-39
 • mgr inż. BEATA MARCHEWCZYK - specjalista 91 449-43-39 -  Sekcja ds. Rozliczeń Dydaktyki i Kształcenia Ustawicznego
 • mgr MAŁGORZATA NAZARKIEWICZ - specjalista 91 449-48-04 - Sekcja ds. Rozliczeń Dydaktyki i Kształcenia Ustawicznego
 • mgr inż. JUSTYNA ŻUK-BŁASZYK - kierownik Sekcji ds. Programów i Jakości Kształcenia 91 449-44-71
 • mgr ANITA MATYJASZCZYK - specjalista 91 449-44-71 - Sekcja ds. Programów i Jakości Kształcenia
 • mgr KAMILA ŚWIERKLAŃSKA - st. referent - 91 449 44 71 - Sekcja ds. Programów i Jakości Kształcenia
 • mgr inż. HANNA ZIELIŃSKA - st. specjalista 91 449-40-80 - Biuro Karier
 • mgr MAŁGORZATA KĘPKA - specjalista 91 449-40-80 Biuro Karier