Kontakt - Dział Kształcenia

Prorektor ds. kształcenia - dr inż. Piotr Piela

tel. 91 433-99-76, 91 449-47-17,

e-mail: dzial.ksztalcenia@zut.edu.pl

Pion Prorektora ds. kształcenia 

 • mgr Aldona Cyran-Kęsicka - kierownik działu 91 433 99 76 091 449 47 17
 • mgr Anna Koniuch - sam. referent 91 449 47 17
 • mgr inż. Kinga Wolny - specjalista 91 449 44 39 studia doktoranckie, Szkoła Doktorska
 • mgr inż. Urszula Kordas - specjalista 91 449 44 39 Szkoła Doktorska
 • mgr inż. Małgorzata Ciszewska-Marcinkowska - kierownik Sekcji ds. Rozliczeń Dydaktyki i Kształcenia Ustawicznego 91 449 43 39
 • mgr inż. Beata Marchewczyk - specjalista 91 449 43 39 -  Sekcja ds. Rozliczeń Dydaktyki i Kształcenia Ustawicznego
 • mgr Małgorzata Nazarkiewicz - specjalista 91 449 48 04 - Sekcja ds. Rozliczeń Dydaktyki i Kształcenia Ustawicznego
 • mgr inż. Justyna Żuk-Błaszyk - kierownik Sekcji ds. Programów i Jakości Kształcenia 91 449 44 71
 • mgr Anita Matyjaszczyk - specjalista 91 449 48 44 - Sekcja ds. Programów i Jakości Kształcenia
 • mgr Kamila Świerklańska - st. referent - 91 449 44 71 - Sekcja ds. Programów i Jakości Kształcenia
 • mgr inż. Aleksandra Rosińska - sam. referent - 91 449 44 71 - Sekcja ds. Programów i Jakości Kształcenia
 • mgr Małgorzata Kępka - specjalista 91 449 40 80 Biuro Karier