Kontakt - Dział Kształcenia

Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. ZUT

tel. 91 433-99-76, 91 449-47-17,

e-mail: dzial.ksztalcenia@zut.edu.pl

Pion Prorektora ds. kształcenia 

 • mgr ALDONA CYRAN-KĘSICKA kierownik działu 91 433-99-76 091 449-47-17
 • mgr inż. MAŁGORZATA CISZEWSKA - MARCINKOWSKA - st. specjalista 91 449-43-39
 • mgr inż. BEATA MARCHEWCZYK - specjalista 91 449-43-39
 • mgr inż. JOANNA WITKOWSKA specjalista 91 449-47-17 
 • mgr MAŁGORZATA NAZARKIEWICZ specjalista  91 449-48-04
 • mgr inż. KINGA WOLNY specjalista 91 449-48-44
 •  mgr inż URSZULA KORDAS specjalista 91 449-48-44 szkoła doktorska
 • mgr inż. JUSTYNA ŻUK-BŁASZYK specjalista 91 449-44-71 - sekcja ds. jakości kształcenia
 • mgr ANITA MATYJASZCZYK specjalista 91 449-44-71 - sekcja ds. jakości kształcenia
 • mgr KAMILA ŚWIERKLAŃSKA - st. referent - 91 449 44 71 - sekcja ds. jakości kształcenia
 • mgr inż. HANNA ZIELIŃSKA st. specjalista 91 449-40-80 - Biuro Karier
 • mgr MAŁGORZATA KĘPKA specjalista 91 449-40-80 Biuro Karier