Kalkulator rekrutacyjny

Kalkulator oblicza orientacyjną liczbę punktów możliwą do uzyskania w procesie rekrutacji na studia I stopnia.
Wpisz liczbę punktów (%) uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego „nowa matura”.


Język Obcy Nowożytny #1
Język Obcy Nowożytny #2
Język Polski
Matematyka
Biologia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Geografia
Historia
Wiedza o Społeczeństwie
Filozofia
Historia Muzyki
Historia Sztuki
Wiedza o Tańcu
Przedmiot Dodatkowy #1
Przedmiot Dodatkowy #2

Egzaminy zawodowe

Wynik egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie #1
Wynik egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie #2
Wynik egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie #3

Wydział - skrót Wydział - pełna nazwa Wydział - kierunek Wynik