Studia podyplomowe i inne formy kształcenia

Banek z linkiem do internetowego Systemu Rekrutacji

mgr Małgorzata Nazarkiewicz

e-mail: gnazarkiewicz@zut.edu.pl

tel.: 91 449-48-04

Studia podyplomowe prowadzone przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH