Studia podyplomowe i inne formy kształcenia

Rekrutacja 2023/2024


1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

od: 01.06.2023 00:00
do: 10.10.2023 23:59

2 Eksploatacja i utrzymanie ruchu elektrowni gazowo-parowych

od: 01.02.2024 00:00
do: 17.03.2024 23:59

3

Gospodarka odpadami

od: 01.06.2023 00:00
do: 08.10.2023 23:59

4 Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE od: 10.07.2023 00:00
do: 21.10.2023 23:59
5 Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością od: 10.06.2023 00:00
do: 15.10.2023 23:59

6

Obrót środkami ochrony roślin i nawozami

 

7

Programowanie komputerów

od: 03.07.2023 00:00
do: 30.09.2023 23:59

8

Programowanie z elementami systemów wbudowanych

od: 15.01.2024 00:00
do: 05.02.2024 23:59

9

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

od: 10.05.2023 00:00
do: 25.09.2023 23:59

10

Rachunkowość

od: 12.07.2023 00:00
do: 31.10.2023 23:59

11

Rehabilitacja zwierząt

od: 05.12.2023 00:00
do: 25.02.2024 23:59

12

Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

od: 15.05.2023 00:00
do: 10.10.2023 23:59

13

Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju

od: 19.12.2023 00:00
do 20.02.2024 23:59

14 Specjalista ds. dostępności od: 01.08.2023 00:00
do: 06.10.2023 23:59

15

Wycena nieruchomości

od: 01.06.2023 00:00
do: 15.09.2023 23:59

16

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

od: 12.01.2024 00:00
do: 15.03.2024 23:59

Kontakt w sprawie wszystkich studiów podyplomowych:

mgr Małgorzata Nazarkiewicz

e-mail: gnazarkiewicz@zut.edu.pl

tel.: 91 449-48-04