Studia podyplomowe i inne formy kształcenia

Rekrutacja 2023/2024


1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

od: 01.06.2023 00:00
do: 10.10.2023 23:59

2

Gospodarka odpadami

od: 01.06.2023 00:00
do: 08.10.2023 23:59

3 Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE od: 10.07.2023 00:00
do: 21.10.2023 23:59
4 Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością od: 10.06.2023 00:00
do: 15.10.2023 23:59

5

Obrót środkami ochrony roślin i nawozami

 

6

Programowanie komputerów

od: 03.07.2023 00:00
do: 30.09.2023 23:59

7

Programowanie z elementami systemów wbudowanych

od: 12.07.2023 00:00
do: 15.09.2023 23:59

8

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

od: 10.05.2023 00:00
do: 25.09.2023 23:59

9

Rachunkowość

od: 12.07.2023 00:00
do: 31.10.2023 23:59

10

Rehabilitacja zwierząt

 od:11.09.2023 00:00
do: 15.10.2023 23:59

11

Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

od: 15.05.2023 00:00
do: 10.10.2023 23:59

12

Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju

od: 28.08.2023 00:00
do 31.10.2023 23:59

13 Specjalista ds. dostępności od: 01.08.2023 00:00
do: 06.10.2023 23:59

14

Wycena nieruchomości

od: 01.06.2023 00:00
do: 15.09.2023 23:59

15

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

od: 04.07.2023 00:00
do: 31.10.2023 23:59

Kontakt w sprawie wszystkich studiów podyplomowych:

mgr Małgorzata Nazarkiewicz

e-mail: gnazarkiewicz@zut.edu.pl

tel.: 91 449-48-04