Zakres działań jednostki

  1. Rozliczenia godzin dydaktycznych
  2. Programy studiów
  3. Jakość kształcenia
  4. Studia podyplomowe
  5. Studia doktoranckie
  6. Kształcenie ustawiczne