Zakres działań jednostki

  1. Rozliczenia zajęć dydaktycznych
  2. Plany i programy studiów
  3. Jakość kształcenia
  4. Studia doktoranckie
  5. Kształcenie ustawiczne
  6. Asystent stażysta
  7. MOSTECH, MOSTAR
  8. Biuro Karier