Zakres działań jednostki

  1. Rozliczenia zajęć dydaktycznych
  2. Programy studiów
  3. Jakość kształcenia
  4. Studia doktoranckie
  5. Kształcenie ustawiczne
  6. MOSTECH, MOSTAR
  7. Biuro Karier