Kredyty

Akty prawne

Szczegóły  - www.nauka.gov.pl w zakładce kredyty studenckie.

 

Lista procentowa najlepszych absolwentów studiów doktoranckich ZUT w roku akademickim 2018/2019

Lp.

Wydział

Nr albumu

Próg umorzenia kredytu

1

Wydział Informatyki

2053

50%

2

Wydział Nauk o Żywności i Rolnictwa

17543

35%

3

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

13776

35%

4

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

25694

20%

5

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

12892

20%