Gdzie składać dokumenty

L.p.

Wydział

Dyscyplina naukowa

Miejsce składania dokumentów i dodatkowe informacje

1. 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

ul. Klemensa Janickiego 32

71-466 Szczecin

 
 • Biotechnologia
 • Zootechnika
 

Dziekanat Wydziału

ul. Klemensa Janickiego 32

tel. 91 449 6754

2.

Wydział Budownictwa i Architektury

al. Piastów 50

70-311 Szczecin

 
 • Architektura i urbanistyka
 • Budownictwo
 • Inżynieria środowiska
 

Dziekanat Wydziału

al. Piastów 50

70-311 Szczecin

tel. 91 449 4817

3. 

Wydział Elektryczny

ul. Gen. Sikorskiego 37

70-310 Szczecin

 
 • Automatyka i robotyka
 • Elektrotechnika
 

Dziekanat Wydziału
ul. Gen. Sikorskiego 37

tel. 91 449 4150

4.

Wydział Informatyki

ul. Żołnierska 49

71-210 Szczecin

 
 • Informatyka
 

Sekretariat studiów,

ul. Żołnierska 49, p. 104 B

tel. 91 449 5608

5. 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

al. Piastów 19,

70-310 Szczecin

 
 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Inżynieria materiałowa
 

Dziekanat Wydziału
al. Piastów 19,

tel. 91 449 4209

6. 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

ul. Słowackiego 17

71-434 Szczecin

 
 • Agronomia
 • Inżynieria rolnicza
 • Ochrona i kształtowanie środowiska
 • Ogrodnictwo
 

Dziekanat Wydziału

ul. Słowackiego 17

tel. 91 449 6252

7.       

Wydział Nauk o Żywności

i Rybactwa

ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin

 
 • Rybactwo
 • Technologia żywności i żywienia
 

Dziekanat Wydziału

ul. Kazimierza Królewicza 4

tel. 91 449 6653

8. 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

al. Piastów 42,

71-065 Szczecin

 
 • Inżynieria chemiczna
 • Inżynieria chemiczna*
 • Technologia chemiczna
 • Technologia chemiczna*
 

Sekretariat studiów,
ul. Pułaskiego 10, p.121

tel. 91 449 4244,

Kierownik studiów:

tel.: 91 449 4687

*studia prowadzone w języku angielskim